Javni poziv za prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Ministarstvu obrane

Grb RH
MINISTARSTVO OBRANE
UPRAVA ZA LJUDSKE RESURSE

Na temelju članka 61.a Zakona o državnim službenicima (“Narodne novine” broj: 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12 i 49/12, 37/13, 38/13 i 1/15) i članka 5. Uredbe o uvjetima i načinu izbora osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u državnim tijelima (“Narodne novine” broj: 100/11), a u svezi s Planom prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Ministarstvu obrane za 2015. godinu KLASA: 080-01/14-01/13, URBROJ: 512-01-15-6 od 2. veljače 2015. godine, Ministarstvo obrane raspisuje

JAVNI POZIV

za prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Ministarstvu obrane

za sljedeća radna mjesta s mjestom službe u Zagrebu:

1. stručni suradnik/ica – 1 izvršitelj/ica

GLAVNO TAJNIŠTVO
Služba za opće i međunarodno-pravne poslove i izradu akata
Odjel za usklađenje, pripremu i izradu akata

Uvjeti:

 • preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij pravne struke
 • poznavanje stranog jezika
 • znanje rada na računalu

2. stručni suradnik/ica – 1 izvršitelj/ica

GLAVNO TAJNIŠTVO
Sektor za građansko-pravne i uprave poslove
Služba za građansko-pravne poslove
Odjel za drugostupanjski upravni postupak

Uvjeti:

 • preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij pravne struke
 • znanje rada na računalu

3. stručni suradnik/ica za potporu javnoj nabavi – 1 izvršitelj/ica

SAMOSTALNI SEKTOR ZA JAVNU NABAVU
Odjel za nabavu informatičkih, komunikacijskih i uredskih roba i usluga

Uvjeti:

 • preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij tehničkog ili društvenog ili prirodnog smjera

4. stručni suradnik/ica – 1 izvršitelj/ica

UPRAVA ZA OBRAMBENU POLITIKU
Sektor za međunarodnu obrambenu suradnju i sigurnost
Služba za multilateralne poslove i međunarodnu sigurnost
Odjel za potporu međunarodnim aktivnostima

Uvjeti:

 • preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij društvenog ili tehničkog ili prirodnog smjera
 • znanje engleskog jezika

5. stručni suradnik/ica – 1 izvršitelj/ica

UPRAVA ZA LJUDSKE RESURSE
Sektor za upravljanje ljudskim resursima
Služba za planiranje i upravljanje djelatnim vojnim osobljem
Odjel za dočasnike i vojnike / mornare

Uvjeti:

 • preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij pravne struke

6. stručni suradnik/ica – 1 izvršitelj/ica

UPRAVA ZA LJUDSKE RESURSE
Sektor za upravljanje ljudskim resursima
Služba za planiranje i upravljanje djelatnim vojnim osobljem
Odjel za razvoj i provedbu civilne, civilno-vojne i međunarodne izobrazbe

Uvjeti:

 • preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij društvenog smjera

7. stručni suradnik/ica – 1 izvršitelj/ica

UPRAVA ZA LJUDSKE RESURSE
Sektor za upravljanje ljudskim resursima
Služba za upravljanje državnim službenicima i namještenicima
Odjel za planiranje i razvoj

Uvjeti:

 • preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij pravne struke

8. stručni suradnik/ica – 1 izvršitelj/ica

UPRAVA ZA LJUDSKE RESURSE
Sektor za upravljanje ljudskim resursima
Služba za upravljanje državnim službenicima i namještenicima
Odjel za statusna pitanja i materijalna prava

Uvjeti:

 • preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij pravne struke

9. stručni suradnik/ica – 1 izvršitelj/ica

UPRAVA ZA LJUDSKE RESURSE
Sektor za potporu upravljanja ljudskim resursima
Služba za potporu i kvalitetu življenja
Odjel za personalnu potporu i kvalitetu življenja

Uvjeti:

 • preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij pravne struke

10. stručni suradnik/ica za planiranje – 1 izvršitelj/ica

UPRAVA ZA MATERIJALNE RESURSE
Sektor za nekretnine, graditeljstvo i zaštitu okoliša
Služba za nekretnine
Odjel za vojne nekretnine

Uvjeti:

 • preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij geodetske struke

11. stručni suradnik/ica za planiranje i razvoj – 1 izvršitelj/ica

UPRAVA ZA MATERIJALNE RESURSE
Sektor za nekretnine, graditeljstvo i zaštitu okoliša
Služba za nekretnine
Odjel za geoinformacije
Uvjeti:

 • preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij geodetske ili informatičke struke

12. stručni suradnik/ica za planiranje i razvoj– 1 izvršitelj/ica

UPRAVA ZA MATERIJALNE RESURSE
Sektor za nekretnine, graditeljstvo i zaštitu okoliša
Služba za graditeljstvo i zaštitu okoliša
Odjel za graditeljsku pripremu

Uvjeti:

 • preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij građevinske ili arhitektonske struke

13. stručni suradnik/ica za planiranje i razvoj – 1 izvršitelj/ica

UPRAVA ZA MATERIJALNE RESURSE
Sektor za nekretnine, graditeljstvo i zaštitu okoliša
Služba za graditeljstvo i zaštitu okoliša
Odjel za nadzor gradnje

Uvjeti:

 • preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij tehničkog smjera

14. stručni suradnik/ica – 1 izvršitelj/ica

UPRAVA ZA PRORAČUN, FINANCIJE I INFORMACIJSKE SUSTAVE
Sektor za proračun i analize
Služba za proračun
Odjel za pripremu i izradu proračuna

Uvjeti:

 • preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ekonomske struke

15. informatički suradnik/ica – 1 izvršitelj/ica

UPRAVA ZA PRORAČUN, FINANCIJE I INFORMACIJSKE SUSTAVE
Sektor za financije i računovodstvo
Služba za financijske i računovodstvene poslove
Odjel za integraciju i informatičku potporu

Uvjeti:

 • preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij tehničkog ili društvenog ili prirodnog smjera

16. stručni suradnik/ica za kontrolne aktivnosti – 1 izvršitelj/ica

UPRAVA ZA PRORAČUN, FINANCIJE I INFORMACIJSKE SUSTAVE
Sektor za financije i računovodstvo
Služba za financijske i računovodstvene poslove
Odjel za kontrolne aktivnosti

Uvjeti:

 • preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ekonomske struke

17. stručni suradnik/ica za platni promet – 1 izvršitelj/ica

UPRAVA ZA PRORAČUN, FINANCIJE I INFORMACIJSKE SUSTAVE
Sektor za financije i računovodstvo
Služba za financijske i računovodstvene poslove
Odjel za platni promet

Uvjeti:

 • preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ekonomske struke

18. stručni suradnik/ica za kontrolu isprava – 1 izvršitelj/ica

UPRAVA ZA PRORAČUN, FINANCIJE I INFORMACIJSKE SUSTAVE
Sektor za financije i računovodstvo
Služba za operativne financijske poslove
Operativni odjel za financije Zagreb

Uvjeti:

 • preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ekonomske struke

19. stručni suradnik/ica za obradu podneska – 1 izvršitelj/ica

UPRAVA ZA PRORAČUN, FINANCIJE I INFORMACIJSKE SUSTAVE
Sektor za financije i računovodstvo
Služba za operativne financijske poslove
Odjel za financijsku obradu podneska

Uvjeti:

 • preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ekonomske ili upravne struke

20. stručni suradnik/ica – 1 izvršitelj/ica

UPRAVA ZA PRORAČUN, FINANCIJE I INFORMACIJSKE SUSTAVE
Sektor za informacijske i komunikacijske sustave
Služba za informacijske i elektroničke sustave
Odjel za materijalno zbrinjavanje informacijskim i elektroničkim sustavima

Uvjeti:

 • preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij tehničkog ili društvenog ili prirodnog smjera

 

Osim navedenih uvjeta za pojedino radno mjesto kandidati/kinje moraju ispunjavati i opće uvjete iz članka 4. Uredbe o uvjetima i načinu izbora osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u državnim tijelima, kojim je propisano da se osoba može primiti na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa ako:

a) je prijavljena u evidenciji nezaposlenih osoba pri nadležnoj službi za zapošljavanje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, sa stečenim akademskim nazivom magistra struke ili stručnog specijalista;
b) ima odgovarajući stupanj obrazovanja i struku predviđenu za obavljanje poslova radnog mjesta za čije se obavljanje prima na stručno osposobljavanje;
c) nema radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u smislu odredbi Zakona o državnim službenicima;
d) za njega/nju ne postoje zapreke za prijam u državnu službu utvrđene odredbom članka 49. stavka 1. Zakona o državnim službenicima.

Iznimno od uvjeta iz točke a) za osobe koje su prijavljene u evidenciju nezaposlenih osoba s akademskim ili stručnim nazivom, odnosno akademskim stupnjem stečenim prije stupanja na snagu Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju („Narodne novine“ broj: 107/07 i 118/12), stečeni akademski ili stručni naziv odnosno akademski stupanj izjednačava se s odgovarajućim akademskim ili stručnim nazivom ili akademskim stupnjem u skladu s odredbom članka 14. toga Zakona.

Pored navedenih uvjeta, kandidat/kinja moraju ispunjavati i uvjete iz Zakona o poticanju zapošljavanja („Narodne novine“ broj: 57/12 i 120/12) i voditi se u evidenciji tijela nadležnog za vođenje evidencije o nezaposlenima kao nezaposlena osoba duže od 30 dana, te bez obzira na razdoblje ukupno evidentiranog staža u mirovinskom osiguranju, ne mogu imati više od jedne godine staža u zvanju za koje su se obrazovali.

Osobe koje se prijavljuju na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa dužne su dostaviti svoju prijavu Ministarstvu obrane u roku od 8 dana od dana objave Javnog poziva od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, sa svim traženim prilozima na adresu:Ministarstvo obrane, Sektor za upravljanje ljudskim resursima, Zagreb, Stančićeva 6, s naznakom “za Javni poziv za prijam na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa”.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. Ispunjavanje uvjeta utvrđuje se prema stanju u trenutku podnošenja prijave.

U prijavi za Javni poziv osobe trebaju navesti osobne podatke (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, OIB, adresu stanovanja, broj telefona i e-mail adresu) i radno mjesto na koje se prijavljuju te sve tražene priloge.

Uz prijavu obvezno je dostaviti sljedeće priloge i dokaze o ispunjavanju uvjeta i to:

 1. životopis;
 2. dokaz o odgovarajućoj stručnoj spremi i struci, traženoj za pojedino radno mjesto (preslika diplome ili drugi odgovarajući dokaz);
 3. dokaz o tome da nemaju odgovarajućeg stručnog i radnog iskustva (kandidati/kinje moraju dostaviti elektronički zapis podataka iz evidencije hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje kao dokaz da nemaju radnog staža);
 4. kandidati/kinje koji imaju ukupno više od jedne godine evidentiranog staža u mirovinskom osiguranju, ali ne više od jedne godine staža u zvanju za koje su se obrazovali dužni su i o tome dostaviti dokaz (potvrdu poslodavca o poslovima koje su obavljali ili drugi odgovarajući dokaz);
 5. dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice, osobne iskaznice ili putovnice);
 6. uvjerenje o nekažnjavanju i da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak, ne starije od 6 mjeseci;
 7. dokaz o poznavanju stranog jezika, ako ga kandidat/kinja posjeduje i ako je poznavanje uvjet za pojedino radno mjesto;
 8. dokaz o poznavanju rada na računalu, ako ga kandidat/kinja posjeduje i ako je poznavanje uvjet za pojedino radno mjesto;
 9. uvjerenje o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje iz kojeg je razvidno da se kandidat/kinja vodi u evidenciji o nezaposlenima kao nezaposlena osoba duže od 30 dana.

Ispunjavanje uvjeta struke društvenog, tehničkog odnosno prirodnog smjera utvrđuje se u skladu s Pravilnikom o znanstvenim i umjetničkim područjima, poljima i granama (“Narodne novine” broj: 118/09, 82/12 i 31/13).

Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a osobe su prije sklapanja pisanog ugovora dužne dostaviti na uvid originalne dokumente.

Ukoliko se osoba javlja na više radnih mjesta potrebno je dostaviti prijavu sa svim traženim prilozima za svako radno mjesto.

Nakon utvrđivanja koji kandidati/kinje ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog poziva, Komisija za provedbu postupka prijema osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa, ukoliko ocjeni da je potrebno, provest će postupak selekcije kandidata kroz intervju.

U slučaju provođenja intervjua za kandidata/kinju koji ne pristupi intervjuu smatrat će se da je povukao/la prijavu na Javni poziv.

Vrijeme i mjesto održavanja intervjua bit će objavljeni na web stranici Ministarstva obrane najmanje 5 dana prije održavanja intervjua. Na temelju dostavljenih prijava, a ovisno o njihovom broju, provest će se predizbor kandidata/kinja za intervju, a kandidati/kinje će na intervju biti pozvani e-poštom.

Odluku o izboru kandidata donosi ministar obrane, vodeći računa o interesima, profesionalnim ciljevima, motivaciji kandidata/kinje, trajanju nezaposlenosti te rezultatima selekcije.

Obavijest o izboru i poziv na potpisivanje ugovora o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa bit će poslani samo izabranim kandidatima.

S kandidatom/kinjom izabranim na stručno osposobljavanje zaključuje se pisani ugovor u kojem se utvrđuje radno mjesto za čije se poslove provodi stručno osposobljavanje, trajanje stručnog osposobljavanja te međusobna prava, obveze i odgovornosti ugovornih strana.

Po obavljenom stručnom osposobljavanju osobe koje su se stručno osposobljavale imaju pravo polaganja državnog stručnog ispita. Troškove polaganja državnog stručnog ispita snosi Ministarstvo obrane.

Javni poziv će biti objavljen na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i web stranici Ministarstva obrane.

Za sve informacije kandidati se mogu obratiti na adrese e-pošte: krozic@morh.hr, jcvitak@morh.hr, solivari@morh.hr, ili na brojeve telefona:
01/4567-743, 01/4567-184, 01/4567-185.

POMOĆNICA MINISTRA

Sunčana Vukelić, dipl.iur.