Javni poziv za prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Ministarstvu obrane

Grb RH
REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO OBRANE
UPRAVA ZA LJUDSKE POTENCIJALE

Na temelju članka 61.a Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“ broj: 92/05, 107/07, 27/08, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15 i 138/15), sukladno Uredbi o uvjetima i načinu izbora osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u državnim tijelima (Narodne novine“ broj: 100/11) i Planu prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Ministarstvu obrane za 2017. godinu KLASA: 100-01/17-01/18, URBROJ: 512-01-17-7 od 17. svibnja 2017. godine, Ministarstvo obrane raspisuje

JAVNI POZIV

za prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Ministarstvu obrane

 za sljedeća radna mjesta:

 

1. stručni suradnik/ica za odnose s javnošću– 1 izvršitelj/ica

SAMOSTALNA SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU I IZDAVAŠTVO
Odjel za odnose s javnošću i medije

Uvjeti:

 • preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij društvenog smjera

2. stručni suradnik/ica za planiranje i potporu– 1 izvršitelj/ica

SAMOSTALNA SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU I IZDAVAŠTVO
Odjel za analitiku i strateško planiranje

Uvjeti:

 • preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ekonomskog ili društvenog smjera

3. stručni suradnik/ica za opće poslove– 1 izvršitelj/ica

SAMOSTALNA SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU I IZDAVAŠTVO
Odjel multimedijalnih sadržaja

Uvjeti:

 • preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij društvenog ili humanističkog smjera

4. stručni referent snimatelj/montažer– 1 izvršitelj/ica

SAMOSTALNA SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU I IZDAVAŠTVO
Odjel multimedijalnih sadržaja

Uvjeti:

 • srednja stručna sprema, gimnazija ili ekonomska ili upravna ili birotehnička ili druga strukovna škola

5. stručni suradnik/ica za potporu javnoj nabavi – 5 izvršitelja/ica

SAMOSTALNI SEKTOR ZA POSTUPKE JAVNE NABAVE
Služba za provedbu postupaka nabave
Odjel za nabavu informatičkih, komunikacijskih i uredskih roba i usluga

Uvjeti:

 • preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij tehničkog ili društvenog ili prirodnog smjera

6. informatički suradnik/ica – 2 izvršitelja/ice

SAMOSTALNI SEKTOR ZA INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE SUSTAVE
Služba za planiranje, normizaciju i informacijske sustave
Odjel za razvoj informacijskih sustava

Uvjeti:

 • preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij tehničkog ili društvenog ili prirodnog smjera

7. stručni suradnik/ica za bilateralu– 1 izvršitelj/ica

UPRAVA ZA OBRAMBENU POLITIKU
Sektor za međunarodnu sigurnost i obrambenu suradnju
Služba za bilateralnu obrambenu suradnju
Odjel za bilateralnu obrambenu suradnju I.

Uvjeti:

 • preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij društvenog ili tehničkog ili humanističkog smjera

8. stručni suradnik/ica za bilateralu– 1 izvršitelj/ica

UPRAVA ZA OBRAMBENU POLITIKU
Sektor za međunarodnu sigurnost i obrambenu suradnju
Služba za bilateralnu obrambenu suradnju
Odjel za bilateralnu obrambenu suradnju II.

Uvjeti:

 • preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij društvenog ili tehničkog ili humanističkog ili prirodnog smjera

9. stručni suradnik/ica – 1 izvršitelj/ica

UPRAVA ZA OBRAMBENU POLITIKU
Sektor za međunarodnu sigurnost i obrambenu suradnju
Služba za NATO i EU
Odjel za EU

Uvjeti:

 • preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij društvenog ili tehničkog ili humanističkog smjera

10. stručni suradnik/ica za potporu – 1 izvršitelj/ica

UPRAVA ZA LJUDSKE POTENCIJALE
Sektor za razvoj i upravljanje ljudskim potencijalima
Služba za poslove obrane
Odjel za potporu

Uvjeti:

 • preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij društvenog ili humanističkog smjera

11. stručni suradnik/ica za poslove obrane – 5 izvršitelja/ica

UPRAVA ZA LJUDSKE POTENCIJALE
Sektor za razvoj i upravljanje ljudskim potencijalima
Služba za poslove obrane
Područni odjel za poslove obrane Zagreb

Uvjeti:

 • preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij društvenog ili humanističkog smjera

12. stručni suradnik/ica za poslove obrane – 2 izvršitelja/ice

UPRAVA ZA LJUDSKE POTENCIJALE
Sektor za razvoj i upravljanje ljudskim potencijalima
Služba za poslove obrane
Područni odjel za poslove obrane Rijeka

Uvjeti:

 • preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij društvenog ili humanističkog smjera

13. stručni suradnik/ica za poslove obrane – 1 izvršitelj/ica

UPRAVA ZA LJUDSKE POTENCIJALE
Sektor za razvoj i upravljanje ljudskim potencijalima
Služba za poslove obrane
Područni odjel za poslove obrane Osijek

Uvjeti:

 • preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij društvenog ili humanističkog smjera

14. stručni suradnik/ica za poslove obrane – 1 izvršitelj/ica

UPRAVA ZA LJUDSKE POTENCIJALE
Sektor za razvoj i upravljanje ljudskim potencijalima
Služba za poslove obrane
Područni odjel za poslove obrane Split
Područni odsjek za poslove obrane Šibenik

Uvjeti:

 • preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij društvenog ili humanističkog smjera

15. stručni suradnik/ica – 1 izvršitelj/ica

UPRAVA ZA LJUDSKE POTENCIJALE
Sektor za razvoj i upravljanje ljudskim potencijalima
Služba za izobrazbu
Odjel za razvoj izobrazbe

Uvjeti:

 • preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij društvenog ili tehničkog ili humanističkog ili prirodnog smjera

16. stručni suradnik/ica – 2 izvršitelja/ice

UPRAVA ZA LJUDSKE POTENCIJALE
Sektor za razvoj i upravljanje ljudskim potencijalima
Služba za djelatno vojno osoblje
Odjel za časnike

Uvjeti:

 • preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij pravne struke

17. stručni suradnik/ica – 2 izvršitelja/ice

UPRAVA ZA LJUDSKE POTENCIJALE
Sektor za razvoj i upravljanje ljudskim potencijalima
Služba za djelatno vojno osoblje
Odjel za dočasnike i vojnike/mornare

Uvjeti:

 • preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij društvenog ili humanističkog smjera

18. stručni suradnik/ica – 1 izvršitelj/ica

UPRAVA ZA LJUDSKE POTENCIJALE
Sektor za razvoj i upravljanje ljudskim potencijalima
Služba za državne službenike i namještenike
Odjel za statusna pitanja i materijalna prava

Uvjeti:

 • preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij pravne struke

19. stručni suradnik/ica za sustave upravljanja paljbom – 3 izvršitelja/ice

UPRAVA ZA MATERIJALNE RESURSE
Sektor za naoružanje i opremu
Služba za opremanje i modernizaciju
Odjel kopnenog naoružanja i vojne opreme

Uvjeti:

 • preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij tehničkog smjera

20. stručni suradnik/ica – 1 izvršitelj/ica

UPRAVA ZA MATERIJALNE RESURSE
Sektor za vojnu infrastrukturu
Služba za vojne nekretnine i zaštitu okoliša
Odjel za nekretnine

Uvjeti:

 • preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij prirodnog ili tehničkog smjera

21. stručni suradnik/ica– 1 izvršitelj/ica

UPRAVA ZA MATERIJALNE RESURSE
Sektor za vojnu infrastrukturu
Služba za vojne nekretnine i zaštitu okoliša
Odjel za geoinformacijske sustave i meteorologiju

Uvjeti:

 • preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij prirodnog ili tehničkog smjera

 22. stručni referent za službene stanove, garaže i poslovne prostore– 1 izvršitelj/ica

UPRAVA ZA MATERIJALNE RESURSE
Sektor za vojnu infrastrukturu
Služba za vojne nekretnine i zaštitu okoliša
Odjel za nekretnine

Uvjeti:

 • srednja stručna sprema, gimnazija ili ekonomska ili upravna ili birotehnička ili druga strukovna škola

23. stručni referent za administrativne poslove– 1 izvršitelj/ica
UPRAVA ZA MATERIJALNE RESURSE
Sektor za vojnu infrastrukturu
Služba za vojne nekretnine i zaštitu okoliša
Odjel za zaštitu okoliša

Uvjeti:

 • srednja stručna sprema, gimnazija ili ekonomska ili upravna ili birotehnička ili druga strukovna škola

24. stručni suradnik/ica– 5 izvršitelja/ica

UPRAVA ZA MATERIJALNE RESURSE
Sektor za vojnu infrastrukturu
Služba za vojno graditeljstvo i energetsku učinkovitost
Odjel za pripremu vojne gradnje

Uvjeti:

 • preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij prirodnog ili tehničkog smjera

25. stručni suradnik/ica– 4 izvršitelja/ice

UPRAVA ZA MATERIJALNE RESURSE
Sektor za vojnu infrastrukturu
Služba za vojno graditeljstvo i energetsku učinkovitost
Odjel za nadzor vojnoga građenja

Uvjeti:

 • preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij prirodnog ili tehničkog smjera

26. stručni referent za administrativne poslove– 1 izvršitelj/ica

UPRAVA ZA MATERIJALNE RESURSE
Sektor za vojnu infrastrukturu
Služba za vojno graditeljstvo i energetsku učinkovitost
Odjel za izdavanje vojnih dozvola

Uvjeti:

 • srednja stručna sprema, gimnazija ili ekonomska ili upravna ili birotehnička ili druga strukovna škola

27. stručni referent – 1 izvršitelj/ica

UPRAVA ZA MATERIJALNE RESURSE
Sektor za vojnu infrastrukturu
Služba za vojno graditeljstvo i energetsku učinkovitost
Odjel za nadzor vojnoga građenja

Uvjeti:

 • srednja stručna sprema, gimnazija ili ekonomska ili upravna ili birotehnička ili druga strukovna škola

28. stručni suradnik/ica– 1 izvršitelj/ica

UPRAVA ZA PRORAČUN I FINANCIJE
Sektor za proračun i analize
Služba za proračun
Odjel za pripremu i izradu proračuna

Uvjeti:

 • preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ekonomskog ili društvenog smjera

29. stručni suradnik/ica za platni promet – 1 izvršitelj/ica

UPRAVA ZA PRORAČUN I FINANCIJE
Sektor za financije i računovodstvo
Služba za financijske i računovodstvene poslove
Odjel za platni promet

Uvjeti:

 • preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ekonomskog ili društvenog smjera

30. stručni suradnik/ica za obračun plaća i naknada – 1 izvršitelj/ica

UPRAVA ZA PRORAČUN I FINANCIJE
Sektor za financije i računovodstvo
Služba za financijske i računovodstvene poslove
Odjel za obračun i isplatu plaća i naknada

Uvjeti:

 • preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ekonomskog ili društvenog smjera

31. stručni suradnik/ica – 1 izvršitelj/ica

UPRAVA ZA PRORAČUN I FINANCIJE
Sektor za financije i računovodstvo
Služba za financijske i računovodstvene poslove
Odjel za knjigovodstvo i financijsko izvješćivanje

Uvjeti:

 • preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ekonomskog ili društvenog smjera

32. stručni suradnik/ica za obračun plaća i naknada – 2 izvršitelja/ice

UPRAVA ZA PRORAČUN I FINANCIJE
Sektor za financije i računovodstvo
Služba za operativne financijske poslove
Operativni odjel za financije Zagreb

Uvjeti:

 • preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ekonomskog ili društvenog smjera

33. stručni suradnik/ica za knjigovodstvo– 2 izvršitelja/ice

UPRAVA ZA PRORAČUN I FINANCIJE
Sektor za financije i računovodstvo
Služba za operativne financijske poslove
Operativni odjel za financije Zagreb

Uvjeti:

 • preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ekonomskog ili društvenog smjera

34. stručni suradnik/ica za obračun plaća i naknada– 1 izvršitelj/ica

UPRAVA ZA PRORAČUN I FINANCIJE
Sektor za financije i računovodstvo
Služba za operativne financijske poslove
Operativni odjel za financije Karlovac

Uvjeti:

 • preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ekonomskog ili društvenog smjera

35. stručni suradnik/ica za obradu podnesaka– 1 izvršitelj/ica

UPRAVA ZA PRORAČUN I FINANCIJE
Sektor za financije i računovodstvo
Služba za operativne financijske poslove
Odjel za financijsku obradu podnesaka

Uvjeti:

 • preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ekonomskog ili društvenog smjera

36. informatički suradnik– 1 izvršitelj/ica

UPRAVA ZA PRORAČUN I FINANCIJE
Služba za integraciju i potporu
Odjel za integraciju i informatičku potporu

Uvjeti:

 • preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij društvenog ili prirodnog ili tehničkog smjera

37. viši informatički referent – 1 izvršitelj/ica

UPRAVA ZA PRORAČUN I FINANCIJE
Služba za integraciju i potporu
Odjel za integraciju i informatičku potporu

Uvjeti:

 • preddiplomski sveučilišni ili stručni studij u trajanju od najmanje tri godine društvenog ili prirodnog ili tehničkog smjera

Osim navedenih uvjeta za pojedino radno mjesto kandidati/kinje moraju ispunjavati i opće uvjete iz članka 4. Uredbe o uvjetima i načinu izbora osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u državnim tijelima, kojim je propisano da se osoba može primiti na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa ako:

a) je prijavljena u evidenciji nezaposlenih osoba pri nadležnoj službi za zapošljavanje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, sa stečenim akademskim nazivom magistra struke ili stručnog specijalista ili stručnim nazivom sveučilišnog ili stručnog prvostupnika struke ili sa završenom srednjom školom u trogodišnjem ili četverogodišnjem trajanju;

b) ima odgovarajući stupanj obrazovanja i struku predviđenu za obavljanje poslova radnog mjesta za čije se obavljanje prima na stručno osposobljavanje;

c) nema radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u smislu odredbi Zakona o državnim službenicima;

d) za njega/nju ne postoje zapreke za prijam u državnu službu utvrđene odredbom članka 49. stavka 1. Zakona o državnim službenicima.

Iznimno od uvjeta iz točke a) za osobe koje su prijavljene u evidenciju nezaposlenih osoba s akademskim ili stručnim nazivom, odnosno akademskim stupnjem stečenim prije stupanja na snagu Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju („Narodne novine“ broj: 107/07 i 118/12), stečeni akademski ili stručni naziv odnosno akademski stupanj izjednačava se s odgovarajućim akademskim ili stručnim nazivom ili akademskim stupnjem u skladu s odredbom članka 14. toga Zakona.

Pored navedenih uvjeta, kandidat/kinja moraju ispunjavati i uvjete iz Zakona o poticanju zapošljavanja („Narodne novine“ broj: 57/12, 120/12 i 16/17).

Osobe koje se prijavljuju na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa dužne su dostaviti svoju prijavu Ministarstvu obrane u roku od 8 dana od dana objave Javnog poziva od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, sa svim traženim prilozima na adresu: Ministarstvo obrane, Sektor za razvoj i upravljanje ljudskim potencijalima, Služba za državne službenike i namještenike, Zagreb, Stančićeva 6, s naznakom “za Javni poziv za prijam na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa”.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. Ispunjavanje uvjeta utvrđuje se prema stanju u trenutku podnošenja prijave.

U prijavi za Javni poziv osobe trebaju navesti osobne podatke (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, OIB, adresu stanovanja, broj telefona i e-mail adresu) i radno mjesto na koje se prijavljuju te sve tražene priloge.

Uz prijavu obvezno je dostaviti sljedeće priloge i dokaze o ispunjavanju uvjeta i to:

 1. životopis;
 2. dokaz o odgovarajućoj stručnoj spremi i struci, traženoj za pojedino radno mjesto (preslika diplome ili drugi odgovarajući dokaz);
 3. dokaz o tome da nemaju odgovarajućeg stručnog i radnog iskustva (kandidati/kinje moraju dostaviti elektronički zapis podataka iz evidencije hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje kao dokaz da nemaju radnog staža);
 4. kandidati/kinje koji imaju ukupno više od jedne godine evidentiranog staža u mirovinskom osiguranju, ali ne više od jedne godine staža u zvanju za koje su se obrazovali dužni su i o tome dostaviti dokaz (potvrdu poslodavca o poslovima koje su obavljali ili drugi odgovarajući dokaz);
 5. dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice, osobne iskaznice ili putovnice);
 6. uvjerenje o nekažnjavanju i da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak, ne starije od 6 mjeseci;
 7. uvjerenje o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje iz kojeg je razvidno da se kandidat/kinja vodi u evidenciji o nezaposlenima kao nezaposlena osoba duže od 30 dana.

Ispunjavanje uvjeta struke društvenog, tehničkog, humanističkog odnosno prirodnog smjera utvrđuje se u skladu s Pravilnikom o znanstvenim i umjetničkim područjima, poljima i granama (“Narodne novine” broj: 118/09, 82/12, 32/13 i 34/16).

Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a osobe su prije sklapanja pisanog ugovora dužne dostaviti na uvid originalne dokumente.

Kandidati koji se natječu za više radnih mjesta podnose jednu prijavu na javni poziv u kojoj su obvezni navesti redni broj i naziv radnog mjesta za koje se natječu prema obrascu “Prijava na javni poziv za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Ministarstvu obrane” koji se nalazi na web-stranici Ministarstva obrane www.morh.hr.

Nakon utvrđivanja koji kandidati/kinje ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog poziva, Komisija za provedbu postupka prijema osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa, ukoliko ocjeni da je potrebno, provest će postupak selekcije kandidata kroz intervju.

U slučaju provođenja intervjua za kandidata/kinju koji ne pristupi intervjuu smatrat će se da je povukao/la prijavu na Javni poziv.

Vrijeme i mjesto održavanja intervjua bit će objavljeni na web stranici Ministarstva obrane najmanje 5 dana prije održavanja intervjua. Na temelju dostavljenih prijava, a ovisno o njihovom broju, provest će se predizbor kandidata/kinja za intervju, a kandidati/kinje će na intervju biti pozvani e-poštom.

Odluku o izboru kandidata donosi ministar obrane, vodeći računa o interesima, profesionalnim ciljevima, motivaciji kandidata/kinje, trajanju nezaposlenosti te rezultatima selekcije.

Obavijest o izboru i poziv na potpisivanje ugovora o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa bit će poslani samo izabranim kandidatima.

S kandidatom/kinjom izabranim na stručno osposobljavanje zaključuje se pisani ugovor u kojem se utvrđuje radno mjesto za čije se poslove provodi stručno osposobljavanje, trajanje stručnog osposobljavanja te međusobna prava, obveze i odgovornosti ugovornih strana.

Po obavljenom stručnom osposobljavanju osobe koje su se stručno osposobljavale imaju pravo polaganja državnog stručnog ispita. Troškove polaganja državnog stručnog ispita snosi Ministarstvo obrane.

Javni poziv će biti objavljen na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (www.hzz.hr) i web stranici Ministarstva obrane (www.morh.hr).

Za sve informacije kandidati se mogu obratiti na adrese e-pošte: imilun@morh.hr, martina.golem@morh.hr, skordic@morh.hr ili na brojeve telefona: 01/4567-747, 01/4567-743, 01/4567-244.

 

POMOĆNIK MINISTRA       

Zoran Piličić, prof. 

Obrazac prijave na javni poziv