Foto: Arhivska snimka MORH

Jedan Canadair upućen u Helensku Republiku

Protupožarni avion Canadair CL-415 bit će angažiran u mjestu Solun Helenskoj Republici

Jedan protupožarni avion Canadair CL-415 Hrvatskog ratnog zrakoplovstva s dvije posade upućen je u utorak 22. kolovoza 2023. u mjesto Solun u Helenskoj Republici gdje će biti angažiran radi pružanja humanitarne pomoći u gašenju požara, a temeljem Naredbe ministra obrane.

Protupožarni avion Canadair CL-415 bit će angažiran u Helenskoj Republici u sklopu Europskog mehanizma civilne zaštite (rescEU) za pomoć drugim državama za koji Republika Hrvatska u stalnu pripravnost od lipnja do listopada 2023. stavlja na raspolaganje zračne snage HRZ-a s dva protupožarna aviona Canadair CL-415.

Podsjetimo, tijekom jučerašnjeg susreta tijekom susreta predsjednika Vlade Republike Hrvatske Andreja Plenkovića i predsjednika Vlade Grčke Kyriakosa Mitsotakisa, grčki premijer ponovno je zamolio da se iz Hrvatske u Grčku uputi kanader kako bi pomogao u gašenju požara.