Još traje borba s požarom na otoku Braču

Od 05:20 sati zračne snage nastavljaju borbu s vatrenom stihijom na otoku Braču. Angažirano je pet aviona i dva helikoptera PP NOS OS RH.

Borba s vatrenom stihijom koja traje od 14. srpnja na otoku Braču nastavlja se i danas 16. srpnja. Zračne snage ne posustaju u ulaganju napora na gašenju požara. Na zahtjev Vatrogasnog operativnog središta DUZS u Divuljama zatražena su tri aviona CL-415 Canadair i dva aviona AT-802 Air Tractor te dva helikoptera za pomoć u gašenju požara koji stvara vatrena stihija na zapadnom dijelu otoka Brača. Ovo je dramatična situacija borbe između izuzetnog ulaganja velikog napora posada aviona i helikoptera s požarom koji je zahvatio veliko područje šume i makije, ali i maslinika i vinograda. Veliko iskustvo, psihička i fizička kondicija posada aviona i helikoptera omogućava ovaj neprekidan cjelodnevni rad na požarištu. Zbog otežanih uvijeta koji stvaraju vjetar, vrućina i dim te različite lokacije ponovnog aktiviranja požarišta, zračne snage su djelovale sve do 19:30 sati.