'Krila Oluje' otputovala na Air Show COGNAC u Francuskoj | Foto: HRZ / D. Vujević

“Krila Oluje” otputovala na Air Show COGNAC u Francuskoj

Akrobatska grupa “Krila Oluje” iz sastava 93.krila Hrvatskog ratnog zrakoplovstva otputovala je na sudjelovanje na Air Show COGNAC u vremenu od 19. do 23. svibnja 2022. godine u Cognac u Francuskoj Republici.

Na planiranoj aktivnost sudjelovati će sedam aviona Pilatus PC-9M akrobatske grupe “Krila Oluje” te jedan helikopter Mi-8 s posadom za prijevoz zrakoplovnih tehničara.

Naime, ovo je prvi odlazak akrobatske grupe “Krila Oluje” na manifestaciju nakon službene prezentacije programa i postave Akrobatske grupe HRZ-a “Krila Oluje”.

'Krila Oluje' otputovala na Air Show COGNAC u Francuskoj'Krila Oluje' otputovala na Air Show COGNAC u Francuskoj'Krila Oluje' otputovala na Air Show COGNAC u Francuskoj'Krila Oluje' otputovala na Air Show COGNAC u Francuskoj'Krila Oluje' otputovala na Air Show COGNAC u Francuskoj