Ministar Banožić na sastancima ministara obrane članica Europske unije

Sastanci ministara obrane država članica Europske unije održat će se 15. i 16. studenog 2021. u Bruxellesu

Ministar obrane Mario Banožić sudjelovat će na sastancima ministara obrane država članica Europske unije koji će se održati 15. i 16. studenog 2021. u Bruxellesu.

Zajednička sjednica ministara vanjskih poslova i ministara obrane država članica Europske unije održat će se u ponedjeljak 15. studenog 2021. Na sjednici će se raspravljati o prvom nacrtu Strateškog kompasa, dokumentu koji će pružiti političke i strateške smjernice za daljnji razvoj EU obrambenih inicijativa.

Sastanci koji će se održati u utorak 16. studenog započet će Upravljačkim odborom Europske obrambene agencije pri čemu će ministri pružiti smjernice za daljnji rad EDA-e. Također, održat će se potpisivanje Tehničkih sporazuma za prekogranično kretanje kopnom i zrakom u Europi.

Teme sastanka Vijeća za vanjske poslove u formatu ministara obrane biti će posvećene aktualnostima u okviru EU obrambenih inicijativa poput Koordinirane pomorske prisutnosti (CMP), vojne pokretljivosti, Stalne strukturirane suradnje (PESCO) uz raspravu ministara o EU obučnim misijama.

Ministri obrane država članica Europske unije održat će neformalni sastanak s Glavnim tajnikom NATO-a u cilju razmjene mišljenja o područjima daljnje EU-NATO suradnje.