Ministar Banožić na sastancima ministara obrane država članica Europske unije | Foto: MORH

Ministar Banožić sudjelovao na sastancima ministara obrane Europske unije

Ministar obrane je podsjetio na potporu RH procesu rada na Strateškom kompasu koji će pružiti smjernice za dalji razvoj sposobnosti i doprinos EU međunarodnoj sigurnosti

Ministar obrane Mario Banožić sudjelovao je 15. i 16. studenog 2021. u Bruxellesu na sastancima ministara obrane država članica Europske unije.

U ponedjeljak 15. studenog 2021. godine ministar obrane Mario Banožić sudjelovao je na zajedničkoj sjednici ministara vanjskih poslova i ministara obrane država članica Europske unije na kojoj se raspravljalo o prvom nacrtu Strateškog kompasa.

Nacrt Strateškog kompasa nastao je na temelju doprinosa država članica u okviru procesa strateškog dijaloga održavanog kroz 2021. godinu, a predstavio ga je Visoki predstavnik EU Josep Borrell uz napomenu kako je riječ o dokumentu koji će sadržavati političke smjernice daljnjeg razvoja EU obrambenih inicijativa sukladno razini ambicije za jačim doprinosom Unije međunarodnoj sigurnosti.

Prilikom zajedničkog obraćanja s ministrom vanjskih i europskih poslova Gordanom Grlićem Radmanom, ministar obrane Banožić je podsjetio na konstantnu potporu Republike Hrvatske procesu rada na Strateškom kompasu te je pozdravio prvi nacrt dokumenta. Kompas će pružiti smjernice za dalji razvoj sposobnosti i doprinos EU međunarodnoj sigurnosti pri čemu se posebna pozornost mora pridati neposrednom okruženju. U procesu daljnjeg jačanja sposobnosti u obzir se moraju uzeti postojeće strukture, ugradnja EU inicijativa u nacionalne procese planiranja, ali i komplementarnost s NATO-om. Posebna pozornost dana je očuvanju jednoglasnog modela odlučivanja što je preduvjet za solidarnost, legitimnost i vjerodostojnost zajedničkog djelovanja. Ministar Banožić pozdravio je proces daljnje rasprave o Kompasu u cilju izgradnje zajedničkog razumijevanja i konačnog usvajanja dokumenta koje se očekuje u ožujku 2022. godine.

Na sastanku Vijeća za vanjske poslove u formatu ministara obrane održanom u utorak 16. studenog 2021. ministri su raspravljali o doprinosu Europske unije zaštiti pomorskih putova i sigurnosti plovidbe putem uspostave Koordinirane pomorske prisutnosti te pokrenutih inicijativa o unaprjeđenju vojne pokretljivosti.

Razmijenjena su i mišljenja o modalitetima unaprjeđenja EU obučnih misija i doprinosa jačanju kapaciteta partnera, a donesena je Odluka Vijeća o pokretanju novih PESCO projekata.
Ministar Banožić istaknuo je važnost raspravljanih inicijativa za cjelokupnu EU sigurnost te je dodatno pozdravio nedavnu odluku Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda o produžetku operacije EUFOR Althea što je od iznimne važnosti za stabilnost susjedstva.

U okviru rasprave o PESCO projektima, ministar Banožić je istaknuo kako ispunjenjem preuzetih PESCO obveza, uz doprinos ostvaren u okviru NATO-a i UN-a, doprinosimo jačanju Europske sigurnosti te je u tom kontekstu iskazana podrška i novim PESCO projektima pri čemu se uzimajući u obzir modernizaciju sposobnosti Republika Hrvatska odlučila sudjelovati u novom PESCO projektu „Air Power“.

Tijekom sjednice Upravljačkog odbora Europske obrambene agencije (EDA) ministri su odobrili proračun EDA-e za 2022. godinu, trogodišnji planski okvir rada, a raspravljalo se o suradnji s trećim državama te početku pregovora o Administrativnom aranžmanu između EDA-e i SAD-a.

Ministar Banožić je istaknuo podršku radu EDA-e i njenom doprinosu državama članicama u razvoju sposobnosti i suradnje. Nadalje, ministar je istaknuo podršku revidiranju principa suradnje s trećim državama koja treba uzimati u obzir geopolitičke izazove, ali i ostvarivanja dodane vrijednosti partnera. U tom kontekstu iskazana je podrška započinjanju pregovora i što bržem donošenju Administrativnog sporazuma između EDA-e i SAD-a na obostrano zadovoljstvo. Značajan doprinos EDA-e daje i u području unaprjeđenja vojne pokretljivosti, odnosno radu na pojednostavljenju, ubrzanju i digitalizaciji carinskih procedura za vojne potrebe od čega će koristi imati EU i NATO. Sukladno tome, ministar je potpisao Tehnički sporazum u prekograničnom kretanju kopnom u Europi i Tehnički sporazum u prekograničnom kretanju zrakom u Europi.

Na neformalnom sastanku EU ministara obrane s glavnim tajnikom NATO-a Jensom Stoltenbergom, ministar Banožić je istaknuo podršku radu na novoj Zajedničkoj EU-NATO deklaraciji koja će dati dodatni politički poticaj jačanju suradnje komplementarnih organizacija.

Ministar Banožić na sastancima ministara obrane država članica Europske unijeMinistar Banožić na sastancima ministara obrane država članica Europske unijeMinistar Banožić na sastancima ministara obrane država članica Europske unije