Državni tajnik Zdravko Jakop sudjelovao je u četvrtak 18. lipnja 2020. putem video telekonferencijske veze na sjednici posvećenoj pripremi za potencijalni drugi val pandemije COVID-19 | Foto: MORH

Ministri obrane NATO-a o planovima za borbu protiv pandemije

Dvodnevni sastanak ministara obrane NATO-a na kojem je sudjelovao državni tajnik Zdravko Jakop nastavljen je sjednicom posvećenoj pandemiji COVID

Sastanak ministara obrane NATO-a na kojem je sudjelovao državni tajnik Zdravko Jakop nastavljen je u četvrtak 18. lipnja 2020. putem zaštićene video telekonferencijske veze sjednicom posvećenoj pripremi za potencijalni drugi val pandemije COVID-19 kao i NATO potporom saveznicama i partnerima u odgovoru na tu krizu. Na sjednici su pored NATO ministara i dužnosnika sudjelovali, potpredsjednik Europske komisije i visoki predstavnik za vanjsku i sigurnosnu politiku EU Josep Borell te ministri obrane Australije, Finske i Švedske.

Na početku sjednice je glavni tajnik NATO-a Jens Stoltenberg predstavio objedinjeno izviješće o COVID-19 koje je poslužilo kao podloga za raspravu. U izviješću je istaknuto sve što je NATO učinio u odgovoru na pandemiju kao i ulozi koju su u navedenim aktivnostima imale oružane snage saveznica u potpori civilnim institucijama. Raspravljalo se još i o geopolitičkim promjenama izazvanim krizom, utjecaju pandemije na NATO operacije i misije te o naporima Saveza u borbi protiv dezinformacija i propagande.

Saveznici su donijeli odluku o NATO operativnom planu koji može poslužiti u suočavanju s potencijalnim drugim valom pandemije, a koji uključuje i stvaranje zaliha medicinske opreme i namjenskih fondova koji bi se mogli koristiti za žurne nabavke neophodne opreme. Ministri su također odobrili i ažurirane NATO smjernice za nacionalne otpornosti koje pokrivaju područja poput energetike, transporta i telekomunikacija te se reflektiraju na prijetnje koje dolaze sa cyber područja, pitanja sigurnosti lanaca opskrbe kao i vlasništva i kontrole. Taj dokument članicama omogućava bolju pripremljenost u slučajevima novih kriza ali i za brži oporavak kad se krize već dese.

Državni tajnik Zdravko Jakop je istaknuo kako je pandemija COVID-19 bila jedinstvena prilika za testiranje i poboljšanje otpornosti našeg sustava upravljanja krizama. Nadalje je spomenuo kako je Hrvatska pravovremeno i efikasno odgovorila na krizu, što je rezultiralo velikim brojem izliječenih, a broj novih slučajeva je smanjen. Naglasio je ulogu Hrvatske vojske u aktivnostima pomoći u suzbijanju pandemije te istaknuo kako pripadnici Hrvatske vojske raspoređeni u misije i operacije moraju imati odgovarajuću zdravstvenu potporu, pouzdane COVID-19 testove i dostatnu zaštitnu opremu.

Ova sjednica je za Republiku Hrvatsku bila značajna i zbog rezultata postignutih u borbi protiv COVID-19, ali i činjenice hrvatskog predsjedanja Vijećem Europske unije, gdje je jedan od prioriteta bilo jačanje NATO-EU suradnje.