Vlada RH

180. sjednica Vlade RH | Foto: Vlada RH

Na sjednici Vlade usvojen Nacrt zakona o Obalnoj straži RH

Prijedlog zakona o Obalnoj straži Republike Hrvatske upućen u Hrvatski sabor na prvo čitanje

Na 180. sjednici Vlade Republike Hrvatske održanoj u četvrtak, 26. rujna 2019. usvojen je Nacrt zakona o Obalnoj straži Republike Hrvatske te je Prijedlog zakona upućen u Hrvatski sabor na prvo čitanje.

Ministar Krstičević poručio je kako je nakon dvanaest godina od primjene Zakona o Obalnoj straži Republike Hrvatske utvrđena potreba za donošenje novoga Zakona, s namjerom daljnjeg razvoja Obalne straže kao jedne od sastavnica sustava domovinske sigurnosti.

“Primarna zadaća Obalne straže je nadzor i zaštita suverenih prava i interesa te provedba jurisdikcije Republike Hrvatske u zaštićenom ekološko-ribolovnom pojasu i otvorenom moru, a u teritorijalnom moru i unutarnjim morskim vodama Obalna straža pruža potporu našim državnim tijelima u nadzoru i zaštiti prava i interesa Republike Hrvatske na moru”, kazao je Krstičević istaknuvši da je cilj ovoga Zakona, definiranjem poslova Obalne straže i ovlasti ovlaštenih osoba, regulirati sva pitanja vezana za funkcioniranje Obalne straže.

Predloženi Zakon uređuje i postupanja vezana uz nadzor morskog ribarstva, nadzor sigurnosti plovidbe, zaštitu morskog okoliša, zaštitu prirode i kulturne baštine.

Novina Zakona je u tome što se utvrđuju uvjeti za davanje ovlasti ovlaštenim osobama Obalne straže za obavljanje inspekcijskih poslova na moru u pojedinim upravnim područjima. “Smatramo da će to pridonijeti jačanju sigurnosti i zaštiti interesa Republike Hrvatske na moru”, istaknuo je ministar.

Kao mjera unaprjeđenje stanja sigurnosti i zaštite morskog prostora, sukladno zadaćama sustava domovinske sigurnosti, predloženi Zakon prepoznaje i ulogu Središnje koordinacije, njezina stručnog tijela i područnih jedinica, kao tijela nadležnih za koordinaciju rada u nadzoru i zaštiti interesa Republike Hrvatske na moru.

Predloženi Zakon predstavlja daljnje unaprjeđenje u izgradnji sustava domovinske sigurnosti i obavljanju poslova Obalne straže te ojačanje suradnje i koordinacije rada nadležnih državnih tijela na moru.