Nacrt prijedloga Zakona o obrani

NACRT
PRIJEDLOGA ZAKONA O OBRANI

 Ovim Zakonom uređuje se organiziranje za obranu i realizacija obrambene funkcije u Republici Hrvatskoj, obrambene nadležnosti tijela državne vlasti i državne uprave, demokratska kontrola, uporaba i korištenje Oružanih snaga Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu Oružane snage), upravljanje, rukovođenje i zapovijedanje u Oružanim snagama, obveze jedinica područne (regionalne) samouprave i pravnih osoba te dužnosti i prava građana u području obrane.

Ministarstvo obrane RH, u cilju transparentnosti rada i uključivanja zainteresirane javnosti u postupke donošenja zakona, drugih propisa i akata, javno objavljuje Nacrt prijedlog  Zakona o obrani.

Preuzmite – Nacrt prijedloga Zakona o obrani

Ovim putem pozivamo zainteresiranu i stručnu javnost da se uključi u izradu Nacrt prijedloga zakona o obrani davanjem svojih mišljenja, primjedbi i prijedloga.

 

POSTUPAK SAVJETOVANJA

1. Predstavite se kao dionik/sudionik savjetovanja:

 

  • Ukoliko želite aktivno sudjelovati u postupku savjetovanja kao dionik/sudionik molimo da se kao takvi i predstavite ispunjavajući Obrazac.
  • Ispunjeni Obrazac Registra dionika pošaljite na E-mail adresu: infor@morh.hr.

2. Iznesite prijedloge, kritike, primjedbe:

 

  • Vrijeme savjetovanja

    Molimo da oba ispunjena obrasca (Obrazac registra dionika koji će se uključiti u savjetovanje i Obrazac sudjelovanja u savjetovanju) pošaljete na navedenu e-mail adresu infor@morh.hr od 16. studenog do 1. prosinca 2012. godine, do kada traje postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu nacrta zakona o obrani.

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću

Korisni linkovi:

Kodeks savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata