Natječaj za civilno-vojno školovanje “KADET” u 2010. godini


Dodatne informacije u svezi natječaja možete dobiti u Središnjici za upravljenjem osobljem ( SzUO)
telefon: 01/3784-636
e-mail: prijam_dvs@morh.hr


Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

Grb RH
REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO OBRANE
UPRAVA ZA LJUDSKE RESURSE

u suradnji s učilištima, raspisuje

N   A  T  J  E  Č  A  J

Za stipendiranje studenata od 1. godine preddiplomskih studija, u statusu kadeta, za stjecanje akademskog naziva prvostupnika, od akademske godine 2010./2011. na

I.    SVEUČILIŠTU U ZAGREBU


1.    Fakultet elektrotehnike i računarstva

– svi preddiplomski sveučilišni studiji

2.    Fakultet strojarstva i brodogradnje
– prediplomski sveučilišni studij strojarstva

3.   Prirodoslovno-matematički fakultet
– svi preddiplomski sveučilišni studiji       

4.   Kineziološki fakultet
– preddiplomski sveučilišni studij kineziologije

5.   Fakultet prometnih znanosti
– studij aeronautike-vojni piloti

6.   Ekonomski fakultet
– preddiplomski sveučilišni studij ekonomije

7.   Fakultet političkih znanosti
– preddiplomski sveučilišni studij politologije

8.   Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije
– svi preddiplomski sveučilišni studiji

9.  Građevinski fakultet
– preddiplomski sveučilišni studij građevinarstva

II. TEHNIČKOM  VELEUČILIŠTU U ZAGREBU

– svi preddiplomski stručni studiji

III.  SVEUČILIŠTU U SPLITU

1. Pomorski fakultet
–  smjer Pomorska nautika
–  smjer Brodostrojarstvo

2. Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje

preddiplomski sveučilišni studiji:
– Elektrotehnika i informacijska tehnologija
– Strojarstvo
– Računarstvo

preddiplomski stručni studiji:
– Elektrotehnika
– Strojarstvo
– Računarstvo


3.
Građevinsko – arhitektonski fakultet

– preddiplomski sveučilišni studij građevinarstva
– stručni studij građevinarstva

4. Kineziološki fakultet
– preddiplomski sveučilišni studij kineziologije

5. Ekonomski fakultet
– preddiplomski sveučilišni studij ekonomije

UVJETI:
–    isključivo državljanstvo Republike Hrvatske
–    rođen(a) 1990.godine ili kasnije
–    upisana 1. godina redovitog studija (u srpnju ili rujnu 2010. god.) uz plaćanje ili bez plaćanja
–    ispunjavanje propisanih kriterija za kadeta temeljem psihologijskog ispitivanja i zdravstvenih  pregleda
–    zadovoljavanje sigurnosnih kriterija


Rok za podnošenje prijava  je 30. travnja 2010. godine.
Prijave se podnose Odsjecima za poslove obrane
u kojima se kandidati nalaze u evidenciji vojnih obveznika odnosno po mjestu prebivališta za žene.

Kandidati trebaju dostaviti:

–    zamolbu sa životopisom, adresom i brojem telefona
–    presliku domovnice, rodnog lista, svjedodžbe četvrtog razreda srednje škole ili uvjerenje o pohađanju istog
–    uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci
–    potvrdu o upisanom 1. semestru na fakultetu navedenom u natječaju (dostavlja se nakon upisa na fakultet u srpnju ili rujnu 2010.)

Sve potrebne preslike dokumenata nije potrebno ovjeravati kod javnog bilježnika. Nakon završenog odabira kandidata dokumenti se ne vraćaju kandidatima koji nisu ispunili sve potrebne uvjete natječaja. Originalni dokumenti bit će traženi samo od kandidata nakon konačnog odabira istih.

Informacije u svezi natječaja mogu se dobiti:
u Središnjici za upravljenjem osobljem ( SzUO)

telefon: 01/3784-636
e-mail: prijam_dvs@morh.hr

Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

–    u Odsjecima za poslove obrane Ministarstva obrane
–    na Internet stranici www.morh.hr/hr/karijera-u-morh-a-i-os-rh/kadet/