Natječaj za civilno-vojno školovanje “KADET” u 2011. godini

Dodatne informacije u svezi natječaja možete dobiti na info telefonu : 01/3784-636

prijam_dvs@morh.hr

Grb RH
REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO OBRANE
UPRAVA ZA LJUDSKE RESURSE

u suradnji s učilištima, raspisuje

N A T J E Č A J

za stipendiranje studenata od 1. godine preddiplomskih studija, u statusu kadeta, za stjecanje akademskog naziva prvostupnika, od akademske godine 2011./2012. na:

I SVEUČILIŠTU U ZAGREBU

 1. Fakultet elektrotehnike i računarstva
  – svi preddiplomski sveučilišni studiji
 2. Fakultet strojarstva i brodogradnje
  – svi prediplomski sveučilišni studiji
 3. Prirodoslovno-matematički fakultet
  – svi preddiplomski sveučilišni studiji
 4. Fakultet prometnih znanosti
  – studij aeronautike-vojni piloti
 5. Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije
  – svi preddiplomski sveučilišni studiji
 6. Građevinski fakultet
  – svi preddiplomski sveučilišni studiji
 7. Geodetski fakultet
  – svi preddiplomski sveučilišni studiji

II. TEHNIČKOM  VELEUČILIŠTU U ZAGREBU

– svi preddiplomski stručni studiji


III.  SVEUČILIŠTU U SPLITU

 1. Pomorski fakultet
  – smjer Brodostrojarstvo
 2. Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje
  Preddiplomski sveučilišni studiji:
  –  Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  – Strojarstvo
  – Računarstvo
  – Industrijsko inženjerstvo

  Preddiplomski stručni studiji:
  – Elektrotehnika
  – Strojarstvo
  – Računarstvo 

 3. Građevinsko – arhitektonski fakultet
  – svi preddiplomski sveučilišni i stručni studiji
 4. Prirodoslovno-matematički fakultet
  – svi preddiplomski sveučilišni studiji
 5. Kemijsko-tehnološki fakultet
  – preddiplomski sveučilišni studij kemijske tehnologije
  – preddiplomski sveučilišni studij kemije
  – stručni studij kemijske tehnologije

UVJETI:

– isključivo državljanstvo Republike Hrvatske
– rođen(a) 1991.godine ili kasnije
– upisana 1. godina redovitog studija (u srpnju 2011. god.) uz plaćanje ili bez plaćanja
– ispunjavanje propisanih kriterija za kadeta temeljem psihologijskog ispitivanja i zdravstvenih pregleda
– zadovoljavanje sigurnosnih kriterija

Rok za podnošenje prijava  je do 3. svibnja 2011. godine.
Prijave se podnose Odsjecima za poslove obrane
u kojima se kandidati nalaze u evidenciji vojnih obveznika odnosno po mjestu prebivališta za žene.

Kandidati trebaju dostaviti:

– zamolbu sa životopisom, adresom i brojem telefona
– presliku domovnice, rodnog lista, svjedodžbe četvrtog razreda srednje škole ili uvjerenje o pohađanju istog
– uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci
– potvrdu o upisanom 1. semestru na fakultetu navedenom u natječaju (dostavlja se nakon upisa na fakultet u srpnju 2011.)

Sve potrebne preslike dokumenata nije potrebno ovjeravati kod javnog bilježnika. Nakon završenog odabira kandidata dokumenti se ne vraćaju kandidatima koji nisu ispunili sve potrebne uvjete natječaja. Originalni dokumenti bit će traženi samo od kandidata nakon konačnog odabira istih.

Informacije u svezi natječaja mogu se dobiti:

– na infotelefonu 01/3784 636
u Područnim odjelima i odsjecima za poslove obrane Ministarstva obrane
www.morh.hr