Natječaj za stipendiranje studenata viših godina preddiplomskih i diplomskih studija od akademske godine 2009./2010.

Grb RH
REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO OBRANE
UPRAVA ZA LJUDSKE RESURSE

u suradnji s učilištima, raspisuje
 

N   A  T  J  E  Č  A  J

za stipendiranje studenata / studentica  viših godina preddiplomskih i diplomskih studija u RH, od akademske godine 2009./2010. na:

–    Sveučilištu u Zagrebu:  

–    Fakultet strojarstva i brodogradnje
–    Fakultet elektrotehnike i računarstva
–    Medicinski fakultet, integrirani preddiplomski i diplomski studij medicine
–    Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
–    Filozofski fakultet, studij psihologije

–    Sveučilište u Splitu:

–    Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, preddiplomski i diplomski  studiji:

– elektrotehnika i informacijska tehnologija
– strojarstvo
– računarstvo

–    Medicinski fakultet, integrirani preddiplomski i diplomski studij medicine

–    Sveučilište u Osijeku:

–    Medicinski fakultet, integrirani preddiplomski i diplomski studij medicine
–    Filozofski fakultet, studij psihologije
–    Elektrotehnički fakultet
–    Građevinski fakultet
–    Strojarski fakultet, Slavonski Brod

–    Sveučilište u Rijeci:

–    Filozofski fakultet, studij psihologije
–    Građevinski fakultet
–    Tehnički fakultet
–    Medicinski fakultet, integrirani preddiplomski i diplomski studij medicine
–    Pomorski fakultet, preddiplomski studiji:

– nautika i tehnologija pomorskog prometa
– brodostrojarstvo
– elektrotehnička i informatička tehnologija u pomorstvu

–    Sveučilište u Zadru:

–    Preddiplonski studij brodostrojarstva i tehnologije pomorskog  prometa
–    Preddiplomski studij nautika i tehnologija pomorskog prometa
–    Filozofski fakultet, studij psihologije

 

–    Veleučilište u Karlovcu:

–    Stručni studij mehatronike
–    Stručni i specijalistički diplomski studij strojarstva
–    Veleučilište u Slavonskom Brodu:
–    Stručni studij proizvodnog strojarstva
–    Veleučilište u Varaždinu:
–    Stručni studij elektrotehnike, smjer automatizacija
–    Stručni studij proizvodno strojarstvo
–    Stručni studij graditeljstvo

–    Veleučilište Velika Gorica:

–    Stručni studij Održavanje zrakoplova
–    Stručni studij Održavanje motornih vozila
–    Stručni studij pirotehnologije

UVJETI:

–    isključivo državljanstvo Republike Hrvatske
–    rođen(a) 1985. godine ili kasnije
–    upisana odgovarajuća godina redovitog studija u akademskoj godini 2009./10. uz plaćanje ili bez plaćanja

Kandidati/kandidatkinje trebaju dostaviti:

–    zamolbu sa životopisom, adresom i brojem telefona
–    presliku domovnice, rodnog lista, vojne iskaznice (samo za muškarce),
–    uvjerenje da nije u tijeku kazneni postupak kod Općinskog suda prema mjestu prebivališta, ne starije od 6 mjeseci
–    potvrdu o upisanoj odgovarajućoj godini na fakultetu ili veleučilištu navedenom u natječaju

Preslike dokumenata nije potrebno ovjeravati kod javnog bilježnika. Nakon završenog odabira dokumenti se ne vraćaju kandidatima koji nisu ispunili sve potrebne uvjete natječaja.
Originalni dokumenti bit će traženi samo od odabranih kandidata nakon konačnog odabira istih.

Rok za podnošenje prijava  je 1. veljače 2010. godine.

Prijave se dostavljaju pisanim putem u:
Personalnu službu Ministarstva obrane, Stančićeva 6, 10000 Zagreb

Tijekom studija kandidati će imati osiguranu stipendiju (najmanje 14 400 kuna godišnje), te po završetku studija osiguran posao u Oružanim snagama RH. Kandidati se nakon završenog školovanja upućuju na dragovoljno služenje vojnog roka i na Temeljnu časničku izobrazbu, te će dobiti čin poručnika. Nakon uspješno završenog školovanja kandidati su obvezni raditi u sustavu OSRH u trajanju dvostruko dužem od vremena stipendiranja.

Informacije u svezi natječaja mogu se dobiti na:
–    www.morh.hr i u Personalnoj službi MORH-a na telefone 01/4568 767 i 01/4567 545