Natječaj EDA-e za tehničku pomoć u izradi projekata u području razvoja i unapređenja ključnih vještina i sposobnosti u obrambenom sektoru

 
NATJEČAJ EUROPSKE OBRAMBENE AGENCIJE
ZA TEHNIČKU POMOĆ U IZRADI PROJEKATA U PODRUČJU RAZVOJA I UNAPREĐENJA KLJUČNIH VJEŠTINA I SPOSOBNOSTI U OBRAMBENOM SEKTORU
(ESF4KSC RfP)

Europska obrambena agencija (European Defence Agency – EDA) raspisala je natječaj (2017 EDA’s „ESF4KSC RfP“) za pružanje tehničke pomoći pri izradi projektnih prijedloga vezanih uz razvoj i jačanje ključnih vještina i sposobnosti (Key Skills ad Competencies – KSC) u obrambenom sektoru, koji bi se mogli sufinancirati iz Europskog socijalnog fonda (European Social Fund – ESF). Popis ključnih vještina i sposobnosti koje bi u  obrambenom sektoru trebalo razvijati nalazi se u dodacima D i E.

Kao projekti mogu se predložiti tečajevi, obuke, studijski programi, stažiranja, e-learning i sl., a nositelji projekata mogu biti, pojedinačno ili kao konzorcij, svi subjekti iz privatnog i javnog sektora: tvrtke (industrija), akademska zajednica, instituti, obučna središta, ministarstva obrane i oružane snage i sl.

Svaka zemlja članica može predložiti EDA-i najviše 5 projekata od kojih će EDA odabrati najkvalitetnije i osigurati im tehničku pomoć kako bi bili što kvalitetniji i time konkurentniji na natječajima za sufinanciranje iz Europskog socijalnog fonda (jedan od 5 europskih strukturnih i investicijskih fondova).

Nositelji distribucije natječajne dokumentacije, prikupljanja prijedloga projekata, provedbu predselekcije (ukoliko se prijavi više od 5 projekata) te upućivanje EDA-i na konačni odabir su ministarstva obrane zemalja članica EU. Matrice po kojima se provode predselekcija i konačni odabir projekata nalazi se u Prilogu C.

Prijedlozi projekata trebaju se dostaviti Ministarstvu obrane Republike Hrvatske najkasnije do 25. kolovoza 2017. godine, na obrascu ESF Project-Fact-Sheet (Dodatak A) na engleskom jeziku, na adresu elektroničke pošte: eda.esf4ksc@morh.hr.  Na istu e-mail adresu mogu se uputiti i svi eventualni zahtjevi za dodatnim informacijama.

ESF4KSC natječajna dokumentacija:

  1. Zahtjev za prijedlog projekata – ESF4KSC RfP
  2. Dodatak A – PFS
  3. Dodatak B – Ops and MaS
  4. Dodatak C – Assessment process – all level
  5. Dodatak D – KSC Defence Industry
  6. Dodatak E – KSC for MoDs
Dodatne informacije:

U cilju što boljeg upoznavanja zainteresiranih dionika o mogućnostima sufinanciranja projekata iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova (European Structural and Investment Funds – ESIF), EDA je pokrenula web platformu – “EDA’S ESIF WEB-PLATFORM” kojoj se može pristupiti preko poveznice.

Skrećemo pažnju na još jedan natječaj za financiranje projekata iz EU sredstava. Europska komisija je 7. lipnja 2017. objavila 3 Poziva za dostavu prijedloga za financiranje projekata iz područja obrambenog istraživanja (Call for Proposals in the context of the Preparatory Action on Defence Research – PADR“). Sve informacije o PADR natječaju i načinu prijave dostupne su na poveznici.