Natječaj za prijam kandidata za osposobljavanje za časnika

Grb RH
REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO OBRANE
UPRAVA ZA LJUDSKE RESURSE

raspisuje:
NATJEČAJ
za prijam kandidata za osposobljavanje za časnika

1. ČASNIK ZDRAVSTVENE SLUŽBE

  • 4 izvršitelj/ica

Uvjeti:

  • integrirani preddiplomski i diplomski studij medicine – dr. med
  • najviše 30 navršenih godina života do kraja kalendarske godine u kojoj se upućuje na osposobljavanje za časnika
  • odslužen vojni rok ili uspješno završen program dragovoljnoga vojnog osposobljavanja ili uspješno završen program obuke za kadete

2. ČASNIK METEOROLOŠKE STRUKE

  • 1 izvršitelj/ica

Uvjeti:

  • diplomski studij fizika-geofizika, smjer meteorologija – dipl ing. fizike
  • najviše 30 navršenih godina života do kraja kalendarske godine u kojoj se upućuje na osposobljavanje za časnika
  • odslužen vojni rok ili uspješno završen program dragovoljnoga vojnog osposobljavanja ili uspješno završen program obuke za kadete

Pored propisanih uvjeta kandidati moraju ispunjavati uvjete iz članka 34. i 35. Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske („Narodne novine“ 73/13).

Prijave s dokazima za ispunjavanje navedenih uvjeta zainteresirani kandidati moraju dostavi na adresu: Ministarstvo obrane Republike Hrvatske, Uprava za ljudske resurse, Sektor za upravljanje ljudskim resursima, Sarajevska cesta 7, 10 000 Zagreb.

Dodatne obavijesti kandidati mogu dobiti na tel: 01/4832-628.

Rok za podnošenje prijava  je do 26. srpnja 2013. godine.