NATO simulacijska vježba upravljanja u krizama CMX23 | Foto: MORH/ M. Škovrlj

NATO simulacijska vježba upravljanja u krizama CMX23

Cilj vježbe je uvježbavanje procedura upravljanja u krizama na strateškoj, političkoj i vojnoj razini

Republika Hrvatska sudjelovala je u NATO simulacijskoj vježbi upravljanja krizom CMX23, koja je održana od 9. do 15. ožujka 2023. godine.

Cilj vježbe bio je uvježbavanje procedura upravljanja u krizama na strateškoj, političkoj i vojnoj razini. U vježbi je sudjelovalo civilno i vojno osoblje u zemljama članicama NATO saveza, sjedištu NATO-a, uključujući Sjevernoatlantsko vijeće – NAC, Međunarodno osoblje, Međunarodno vojno osoblje, odbore i nacionalna predstavništva država članica te u NATO zapovjedništvima.

Na vježbi su sudjelovale i zemlje partneri, Finska i Švedska, no ovo je njihovo prvo sudjelovanje u svojstvu država pozvanih u članstvo u NATO savez. Također, u vježbi su sudjelovale i institucije Europske unije.

Kao i kod prethodnih CMX vježbi, vježba nije uključila stvarno raspoređivanje snaga na terenu već je korišten fiktivni, ali realistični scenarij upravljanja u krizama koji predviđa uvježbavanje procesa savezničkih konzultacija i kolektivnog odlučivanja usmjerenog na izazove kolektivne obrane uzimajući u obzir odluke donesene na NATO samitima. To je uključivalo uvježbavanje sveobuhvatnih civilno-vojnih odgovora na složeni scenarij u situacijama kolektivne obrane i hibridnog ratovanja.

Vježba se provodi u NATO savezu od 1992. godine, a Republika Hrvatska u njoj sudjeluje od 2005. godine. Iskustva stečena sudjelovanjem u vježbama upravljanja u krizama Hrvatska koristi za unapređenje nacionalnih rješenja vezanih za upravljanje u krizama, osobito kroz proces implementacije komponenata NATO sustava odgovora na krize u Republici Hrvatskoj.

Ministarstvo obrane kao koordinator vježbe na nacionalnoj razini potiče što veći međuresorni pristup s ciljem podizanja svijesti strateške razine odlučivanja nadležnih tijela u Republici Hrvatskoj.

Glavni ciljevi vježbe na nacionalnoj razini bili su: podizanje svijesti strateške razine odlučivanja nadležnih tijela Republike Hrvatske o sustavima i procesima upravljanja u krizama u Republici Hrvatskoj i NATO-u, stjecanje boljeg uvida u stanje nacionalnih sposobnosti i procedura odgovora na krize i njihovu komplementarnost s NATO procedurama, uvježbavanje i validacija procedura donošenja odluka u situacijama kolektivne obrane i hibridnog ratovanja te validacija izrađenih elaborata o implementaciji Mjera odgovora na krize NATO-a u Republici Hrvatskoj.

Na nacionalnoj strateškoj i političko-vojnoj razini, vježba pruža jedinstvenu priliku za testiranje poznavanja nacionalnih procedura upravljanja u krizama te alata koji joj stoje na raspolaganju u pružanju odgovora na krize. Također, identificira nedostatke sustava koje u idućem razdoblju treba ispraviti, posebno imajući u vidu sustav domovinske sigurnosti.

U skladu s Odlukom Vlade Republike Hrvatske u pripremi i provedbi vježbe CMX23 sudjelovali su predstavnici sljedećih institucija: Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske, Hrvatski sabor, Ured predsjednika Republike Hrvatske, Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, Ministarstvo obrane, Ministarstvo unutarnjih poslova, Ministarstvo hrvatskih branitelja, Ministarstvo pravosuđa i uprave, Ministarstvo financija, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Ministarstvo zdravstva, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Ured Vijeća za nacionalnu sigurnost, Sigurnosno-obavještajna agencija, Zavod za sigurnost informacijskih sustava, CARNET – Nacionalni CERT i Stalno predstavništvo Republike Hrvatske pri NATO-u.