Novi požar u pograničnom području s BiH kod mjesta Uništa

Na gašenju novog požarišta, koji je planuo zapadno od lokacije požara ugašenog u 13.00 sati (u pograničnom području s BiH kod mjesta Uništa), angažirana su dva Canadaira CL-415.

Temeljem prvog zaprimljenog zahtjeva Vatrogasnog operativnog središta  DUZS (Divulje) angažiran je Canadair CL-415 evidencijske oznake 811 u 14.27 sati.
Temeljem drugog zaprimljenog zahtjeva Vatrogasnog operativnog središta  DUZS (Divulje) angažiran je Canadair CL-415 evidencijske oznake 888 u 15.50 sati.
Ovisno o situaciji na terenu i temeljem zahtjeva Vatrogasnog operativnog središta DUZS (Divulje) mogući je angažman  dodatnih zračnih snaga u popodnevnim satima.

Požar je zahvatio travu i nisko raslinje.