Vojna vježba “UDAR 12”

Vojna vježba “UDAR 12” taktička je vježba ojačane motorizirane bojne s bojevim gađanjem (TVBG) koja se provodi u cilju ocjenjivanja spremnosti postrojbi HKoV-a deklariranih za sudjelovanje u mirovnim operacijama i misijama NATO-a, sukladno obvezama koje za OSRH proizlaze iz preuzetih Ciljeva snaga i NATO-ovog integracijskog radnog programa za 2012. godinu.

O vježbi

Ocjenjivanje se provodi temeljem djelovanja postrojbi tijekom vojne vježbe, čiji scenarij podrazumijeva operacije potpore miru, protupobunjeničke operacije i klasična vojna djelovanja, a ocjenjivanje spremnosti po NATO-ovom sustavu CREVAL provode certificirani ocjenjivači HKoV-a uz nadzor ocjenjivačkog tima GS OSRH, kao i tima NATO-ovog Zapovjedništva snaga iz Madrida.

Provodi se na vojnom poligonu “E. Kvaternik” Slunj, u dva termina i to “UDAR 12/1” od 15. do 19. listopada, te “UDAR 12/2” od 22. do 26. listopada 2012. godine.

Nositelj provedbe vježbe “UDAR 12” je Gardijska motorizirana brigada Hrvatske kopnene vojske,  a direktor vježbe je zapovjednik brigade brigadir Boris Šerić.

U prvom dijelu vježbe (UDAR 12/1) sudjeluje preko 600 pripadnika OS RH, a u drugom dijelu (UDAR 12/2) sudjeluje oko 410 pripadnika Hrvatske kopnene vojske te Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i protuzračne obrane.

Osnovna svrha taktičke vježbe ojačane motorizirane bojne s bojevim gađanjem (TVBG) “UDAR 12/2” je prikaz uvježbanosti i osposobljenosti postrojbi u brzoj i učinkovitoj pripremi i provedbi borbenih djelovanja kroz usklađeno međurodovsko i intergransko djelovanje.

Poseban naglasak na vježbi biti će na primjeni i poštivanju mjera sigurnosti svih sudionika, te zaštiti eko sustava na tlu, vodi i zraku u prostorima održavanja vježbe na vojnom poligonu “Eugen Kvaternik” na Slunju.

Vježba “UDAR” održana je prvi puta 2010. godine.