Obuka ronioca BSD-a u vojarni „Kovčanje“

U vojarni „Kovčanje“ na Malom Lošinju od 17. listopada do 4. studenoga 2011. provodi se obuka lakih ronitelja „R-1“ Bojne za specijalna djelovanja (BSD), kojom se pripadnici BSD-a osposobljavaju i usavršavaju za izvođenje specijalnih operacija i zadaća na moru, rijekama i jezerima.

Funkcionalnu obuku polazi 9 pripadnika BSD-a, a cilj je obuke osposobiti polaznike za zadaće na vodenim površinama uz korištenje ronilačke opreme i aparata otvorenog kruga disanja (AOKD). Obuka ronitelja „R-1“ se bazira na individualnom praktičnom radu, a sastoji od dvije razine osposobljavanja. Prva razina obuke vezana je uz teorijska izlaganja instruktora i liječnika s tematikom o roniteljskoj opremi, ronjenju na dah i s komprimiranim zrakom, te saznanja o medicini ronjenja. Druga razina obuke vezana je uz praktične vježbe na kopnu, vodi i pod vodom, osposobljavanje za disanje s ronilačkim aparatima na komprimirani zrak (AOKD), pravilan odabir tehnike i način svladavanja vodene prepreke te planiranje ronjenja.

Da bi polaznik stekao standard osposobljenosti (diplomu) za ronitelja „R-1“ potrebno je zadovoljiti određenu razinu teorijskog znanja koje se utvrđuje pisanjem ispita iz medicine ronjenja, roniteljskih zadataka i planiranja ronjenja, a za uspješan prolaz praktičnog djela izobrazbe potrebno je pravilno izvršiti sve zadane vježbe pod vodom te ostvariti određen broj dužinskih i dubinskih ronjenja.