Obveze kadeta za vrijeme školovanja

Kadeti su obvezni redovito ispunjavati sve obveze na fakultetu. Ponavljanje godine dopušteno je samo u završnoj godini studija. U vrijeme ponavljanja studijske godine, kadeti ne dobivaju stipendiju.
Uz studijske programe, kadeti će biti obavezni položiti i određene predmete iz nastavnih modula za potrebe OS-a. Nastavni moduli za potrebe OS-a su skup predmeta koji su sadržajem neposredno vezani za vojni poziv, kao što su: vojna psihologija, vojna povijest, vojna sociologija, upravljanje i vođenje u vojnoj organizaciji, borbeni sustavi i dr.

Ispunjavanje obveza studiranja

Kadeti su obvezni redovito ispunjavati sve obveze na fakultetu. Ponavljanje godine dopušteno je samo u završnoj godini studija. U vrijeme ponavljanja studijske godine, kadeti ne dobivaju stipendiju.
Uz studijske programe, kadeti će biti obavezni položiti i određene predmete iz nastavnih modula za potrebe OS-a. Nastavni moduli za potrebe OS-a su skup predmeta koji su sadržajem neposredno vezani za vojni poziv, kao što su: vojna psihologija, vojna povijest, vojna sociologija, upravljanje i vođenje u vojnoj organizaciji, borbeni sustavi i dr.

Ispunjavanje obveza iz programa vojne obuke

Tijekom školovanja, kadeti su obavezni položiti sve programe vojne obuke i kampova koji su predviđeni po pojedinim godinama školovanja.
Ako kadet iz opravdanih razloga ne nazoči programu vojne obuke ili ne uspije položiti program, obvezan je to učiniti sa sljedećim naraštajem kadeta.

Tijekom vojne obuke, kadeti se osposobljavaju i u sljedećem:

  • rukovanje oružjem,
  • samostalna orijentacija,
  • plivanje, skijanje, veslanje, padobranska obuka, letačka obuka,
  • vojna komunikacija,
  • vještine vođenja i zapovijedanja (taktičke zadaće),
  • vožnja motornih vozila i sl.

Ostale obveze

MORH će uvažiti prekid školovanja samo u slučaju ozljede kadeta koja je nastala neposredno u aktivnosti vezanoj uz programe školovanja. Raskidanje ugovora o školovanju iz bilo kojih drugih razloga obvezuje kadeta na povrat troškova školovanja.
Potpisivanjem ugovora o školovanju s MORH-om, kadet se obvezuje na ostanak u službi u OS RH u dvostrukom trajanju školovanja.

Časnička izobrazba

Nakon završenog školovanja, a prije dobivanja časničkog čina, kadet se upućuje na časničku izobrazbu i stažiranje u postrojbi čije trajanje ovisi od odabranog roda te položenih kolegija nastavnih modula za potrebe OS-a.