Foto: HRZ i PZO

Od početka PP sezone zračne snage provele 16 dana u zraku

Zračne snage Protupožarnih namjenski organiziranih snaga Oružanih snaga RH iz sastava 93. zrakoplovne baze HRZ i PZO  i danas 23. srpnja 2015. cijeli su dan angažirane na pet požarišta  sa 13 aviona i helikoptera.

Najveći angažman i danas je bio na Pelješcu u Dubrovačko-neretvanskoj županiji,  gdje je ukupno djelovalo pet protupožarnih aviona i helikoptera.

Na tri požarišta, na lokaciji Ježević kod Peručkog jezera, Pučišća na Braču  i Lokva-Rogoznica kod Omiša  u Splitsko-dalmatinskoj županiji požar su  gasila  po dva Airtractora AT-802.

Peti današnji aktivni požar izbio je na području oko Plomina u Istarskoj županiji, a u gašenju sudjeluju jedan Canadair CL-415 i jedan Airtractor AT-802.

Također, helikopter Mi-8 MTV sudjelovao je u prijevozu smjene zemaljskih vatrogasaca i opreme iz vojarne u Divuljama do Blata na Korčuli i nazad do Šibenika i Zemunika.

Od 30 dana ovogodišnje protupožarne sezone zračne snage su do danas sveukupno provele 392 sata u gašenju požara, odnosno punih 16 dana u zraku pri čemu su izbacili više od 17 000 tona vode, od čega iz Canadaira 16 000 tona vode.