Odbor za obranu jednoglasno o projektu VBA

Foto: MORH/ J. Kopi

Odbor za obranu jednoglasno o projektu VBA

Saborski odbor za obranu dao je jednoglasno pozitivno mišljenje na projekt opremanja Oružanih snaga višenamjenskim borbenim avionom

Odbor za obranu Hrvatskog sabora na svojoj sjednici održanoj u četvrtak, 14. prosinca 2017. godine dao je jednoglasno pozitivno mišljenje na projekt opremanja Oružanih snaga višenamjenskim borbenim avionom.

Današnja održana sjednica saborskog Odbora za obranu na kojoj je dano pozitivno mišljenje prvi je korak u procesu donošenja Odluke o nabavi višenamjenskog borbenog aviona na državnoj razini.

Stručni tim za provedbu pripremnih radnji oko nabave višenamjenskog borbenog aviona prezentirao je članovima Odbora za obranu Hrvatskog sabora Studiju izvodljivosti.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=HKcBQfilPuU

Naime, završetkom faze validacije i evaluacije ponuda od strane Stručnog tima za provedbu pripremnih radnji oko nabave višenamjenskog borbenog aviona izrađena je Studija izvodljivosti koja je temelj za proces donošenja odluke na državnoj razini.

Koraci u procesu donošenja odluke na državnoj razini uključuju mišljenja Odbora za obranu Hrvatskog sabora i Vijeća za obranu, čiji su članovi: predsjednica Republike Hrvatske, predsjednik Hrvatskog sabora, predsjednik Vlade RH, ministar obrane, ministrica vanjskih i europskih poslova, ministar financija, načelnik Glavnog stožera OS RH, predsjednik Odbora za obranu Hrvatskog sabora, savjetnik Predsjednice Republike Hrvatske za poslove obrane.

Finalni korak je donošenje Odluke o nabavi višenamjenskog borbenog aviona na razini Vlade Republike Hrvatske.

Odbor za obranu jednoglasno o projektu VBAOdbor za obranu jednoglasno o projektu VBAOdbor za obranu jednoglasno o projektu VBAOdbor za obranu jednoglasno o projektu VBAOdbor za obranu jednoglasno o projektu VBAOdbor za obranu jednoglasno o projektu VBAOdbor za obranu jednoglasno o projektu VBAOdbor za obranu jednoglasno o projektu VBAOdbor za obranu jednoglasno o projektu VBAOdbor za obranu jednoglasno o projektu VBAOdbor za obranu jednoglasno o projektu VBAOdbor za obranu jednoglasno o projektu VBAOdbor za obranu jednoglasno o projektu VBAOdbor za obranu jednoglasno o projektu VBAOdbor za obranu jednoglasno o projektu VBAOdbor za obranu jednoglasno o projektu VBA