Odluka o djelomičnoj obustavi postupka po raspisanom Javnom natječaju za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo obrane

Odluka o djelomičnoj obustavi postupka po raspisanom Javnom natječaju za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo obrane, KLASA: 112-01/23-02/1, URBROJ: 512-01-23-17 od 25. rujna 2023., objavljenom u “Narodnim novinama” broj 114/23. od 4. listopada 2023.

Priloženi dokumenti:
269 KB