Odluka o obustavi postupka imenovanja ravnatelja/ica upravnih organizacija u sastavu Ministarstva obrane

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO OBRANE

 

Na temelju članka 50b. stavka 2. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine, br. 92/05, 140/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 61/17, 70/19 i 98/19), donosim

 

ODLUKU
o obustavi postupka imenovanja ravnatelja/ica upravnih organizacija
u sastavu Ministarstva obrane

I.

Obustavlja se postupak imenovanja ravnatelja/ica upravnih organizacija u sastavu Ministarstva obrane po javnom natječaju Klasa: 080-04/19-01/1, Urbroj: 512-01-19-20, od 14. listopada 2019., objavljenom u Narodnim novinama, br. 98/19, dana 16. listopada 2019. te na web stranici Ministarstva obrane i web stranici Ministarstva uprave za imenovanje na razdoblje od 4 godine, na sljedeća radna mjesta:

1.    radno mjesto  –  ravnatelj/ica Uprave za obrambenu politiku, 1 izvršitelj/ica
2.    radno mjesto  –  ravnatelj/ica Uprave za ljudske potencijale, 1 izvršitelj/ica
3.    radno mjesto  –  ravnatelj/ica Uprave za materijalne resurse, 1 izvršitelj/ica
4.    radno mjesto  – ravnatelj/ica Uprave za proračun i financije, 1 izvršitelj/ica.

II.

Postupak se obustavlja zbog bitno promijenjenih okolnosti nakon objavljenog natječaja.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na web stranici Ministarstva obrane i web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave.