Održana CEDC radionica “Vojna pokretljivost“

U sklopu hrvatskog predsjedanja Srednjoeuropskom obrambenom suradnjom (Central European Defence Cooperation – CEDC), Ministarstvo obrane organiziralo je ekspertnu radionicu na temu vojne pokretljivosti

U sklopu hrvatskog predsjedanja Srednjoeuropskom obrambenom suradnjom (Central European Defence Cooperation – CEDC), Ministarstvo obrane Republike Hrvatske organiziralo je ekspertnu radionicu na temu vojne pokretljivosti, koja je održana u četvrtak, 17. lipnja 2021. putem videokonferencije. Domaćin bio načelnik Uprave za logistiku Glavnog stožera OS RH, komodor Milan Žunić, a uz hrvatske predstavnike sudjelovali su stručnjaci država CEDC-a: Austrije, Češke, Mađarske, Slovačke, Slovenije i promatrača Poljske.

Podsjećamo, u govoru o stanju Europske Unije iz 2017., tadašnji predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker, naglasio je nužnost stvaranja punopravne europske obrambene unije do 2025. EU već poduzima potrebne korake za izgradnju učinkovitije, vjerodostojnije i povezanije Unije koja je sposobna ostvariti zajedničke interese i prioritete država članica. Posljednjih godina, započeta je provedba ambicioznih inicijativa u području sigurnosti i obrane, kao što su Stalna strukturirana suradnja (PESCO), Europski akcijski plan obrane, Strateški kompas i Europski obrambeni fond, uz intenziviranje suradnje s Organizacijom Sjevernoatlantskog ugovora (NATO).

Poboljšanje vojne pokretljivosti u Europskoj uniji jedan je od praktičnih koraka koji pridonosi izgradnji i afirmaciji geopolitičke pozicije EU. Pored napora koji se poduzimaju u okviru PESCO projekta o vojnoj pokretljivosti u kojem Republika Hrvatska sudjeluje od 2018., poboljšanje pokretljivosti oružanih snaga se u velikoj mjeri oslanja i na korake poduzete na nacionalnoj i regionalnoj razini, uključujući i u okviru CEDC platforme.

Organizacijom radionice o vojnoj pokretljivosti, hrvatsko predsjedništvo CEDC-a odlučilo je nadograditi rezultate prošlogodišnje radionice, održane u sklopu slovenskog predsjedanja, kada je pokrenuta inicijativa za intenziviranje suradnje vojnih stručnjaka CEDC-a za područje vojne pokretljivosti.

Iako je glavni fokus radionice bio usmjeren na raspravu o zakonodavnim aspektima koji utječu na vojnu pokretljivost između država članica CEDC-a, vojni stručnjaci su razmijenili mišljenja o širokom spektru tema, uključujući suradnju s civilnim institucijama, trenutno stanje projekata i inicijativa na području vojne pokretljivosti, prijelaz granica i carinski postupci, diplomatska odobrenja, pružanje potpore zemlje domaćina i prometna infrastruktura.

Kroz razmjenu mišljenja, dobrih praksi i nacionalnih iskustava, temeljni cilj radionice je bio generiranje inovativnih rješenja za unaprjeđenje vojne pokretljivosti unutar EU-a, kao i identificiranje područja na kojima se logistički i drugi procesi mogu dodatno poboljšati kako bi se prevladale preostale infrastrukturne, pravne i regulatorne prepreke koje otežavaju vojnu pokretljivost u EU.