Operacije financirane bespovratnim financijskim sredstvima iz Fonda solidarnosti Europske unije i mehanizma za oporavak i otpornost

Fond solidarnosti Europske unije (FSEU) osnovan je kako bi se njime odgovorilo na prirodne katastrofe velikih razmjera i izrazila europska solidarnost s regijama unutar Europe pogođenim katastrofama.

Fond je nastao kao reakcija na velike poplave u središnjoj Europi u ljeto 2002. i od tada se koristi za pokrivanje niza različitih prirodnih katastrofa uključujući poplave, šumske požare, potrese, oluje i suše.

POZIV: Provedba mjera zaštite kulturne baštine oštećene u potresu 22. ožujka 2020. godine na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije (TOPFD-Ministarstvo kulture i medija)

Potres je prouzročio velike štete na povijesnoj urbanoj cjelini Grada Zagreba, pojedinačnim kulturnim dobrima i preventivno zaštićenim dobrima, zgradama javne namjene te njihovim inventarima i zbirkama, sakralnim građevinama i njihovim inventarima na cjelokupnom gradskom području te Krapinsko-zagorskoj i Zagrebačkoj županiji.

Najteže su stradale zgrade javne namjene, osobito sakralne i kulturne građevine koje karakteriziraju prostori velikih raspona i neujednačenost horizontalne i vertikalne dispozicije prostora te krutosti konstrukcije i materijala.

Mjere zaštite po ovom programu podrazumijevaju kratkoročne mjere, sanacije štete od potresa, sprječavanje nastajanja daljnjih šteta na kulturnom dobru, osiguranja zdravlja i života ljudi i dugoročnog očuvanja svih vrijednosti kulturnog dobra.

U cilju osiguranja financijskih sredstava za provedbu mjera zaštite kulturne baštine koja se nalazi u Povijesnoj urbanoj cjelini Grada Zagreba, Ministarstvo obrane je apliciralo na otvoreni postupak i odobrena su mu bespovratna financijska sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije za sljedeće operacije:

NAZIV OPERACIJE: Provedba mjera zaštite kulturne baštine oštećene u potresu 22. ožujka 2020. godine na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije – Izrada projektne dokumentacije i provedba mjera zaštite upravnog kompleksa Ministarstva obrane, Trg kralja Petra Krešimira IV br. 1, Zagreb.

KORISNIK: Ministarstvo obrane Republike Hrvatske
RAZDOBLJE PROVEDBE OPERACIJE: 22. ožujak 2020. – 30. svibanj 2022.
UKUPNA VRIJEDNOST OPERACIJE: 153.401.058,35 HRK
IZNOS DODIJELJENIH BESPOVRATNIH SREDSTAVA: 153.401.058,35 HRK

NAZIV OPERACIJE: Provedba mjera zaštite kulturne baštine oštećene u potresu 22. ožujka 2020. godine na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije – Izrada projektne dokumentacije i provedba mjera zaštite zgrade u Ulici kralja Zvonimira 5, Zagreb.

KORISNIK: Ministarstvo obrane Republike Hrvatske
RAZDOBLJE PROVEDBE OPERACIJE: 22. ožujak 2020. – 30. svibanj 2022.
UKUPNA VRIJEDNOST OPERACIJE: 8.111.629,70 HRK
IZNOS DODIJELJENIH BESPOVRATNIH SREDSTAVA: 8.111.629,70 HRK

POZIV: Provedba mjera neposredne obnove potresom pogođenih prirodnih zona kako bi se izbjegle neposredne štete od erozije tla na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije (TOPFD-Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine)

Razornim potresom koji je 22. ožujka 2020. godine pogodio Grad Zagreb, Krapinsko-zagorsku i Zagrebačku županiju, osim velike infrastrukturne štete, prouzročena je i ona na prirodnim područjima koja su destabilizirana djelovanjem potresa.

Potres je prouzročio veliku materijalnu i prirodnu štetu koja se očituje u narušenoj stabilnosti  i degradaciji tla koja dovodi do stvaranja klizišta čime je dovedeno u pitanje sigurno korištenje okolnih građevina i infrastrukture.

Svrha poziva je obnavljanje prirodnih područja pogođenih potresom od 22. ožujka 2020. godine kako bi se izbjegli neposredni učinci erozije tla, a i moguća daljnja urušavanja te kako bi se zaštitili ljudi, građevine, infrastruktura i okoliš.

U cilju osiguranja potrebnih financijskih sredstava za obnovu i sanaciju narušenih prirodnih područja kako bi se izbjeglo daljnje urušavanje tla i građevina, vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i prilagodba suvremenim uvjetima korištenja, Ministarstvo obrane se prijavilo na predmetni poziv te su mu odobrena bespovratna financijska sredstva za sljedeću operaciju:

NAZIV OPERACIJE: Provedba mjera neposredne obnove potresom pogođenih prirodnih zona kako bi se izbjegle neposredne štete od erozije tla na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije – Zahvat u prostoru s ciljem sprečavanja daljnje erozije tla te štetnog utjecaja potresom aktiviranog klizišta na objekte u vlasništvu MORH-a

KORISNIK: Ministarstvo obrane Republike Hrvatske
RAZDOBLJE PROVEDBE OPERACIJE: 22. ožujak 2020. – 01. svibanj 2022.  godine s mogućnošću produljenja najkasnije do 17. lipnja 2022. godine
UKUPNA VRIJEDNOST OPERACIJE: 6.424.750,00 HRK
IZNOS DODIJELJENIH BESPOVRATNIH SREDSTAVA: 6.424.750,00 HRK

POZIV: Provedba obnove infrastrukture i opreme, odnosno zgrada iz područja znanosti i obrazovanja oštećene u potresu 22. ožujka 2020. na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije (TOPFD – Ministarstvo znanosti i obrazovanja)

Potres je prouzročio velike štete na zgradama iz područja znanosti i obrazovanja od kojih većina predstavlja kulturna dobra, zgrade javne namjene i njihov inventar na cjelokupnom području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije.

Oštećene zgrade većinom su starije od 70 godina, građene prema propisima koji su vrijedili u vrijeme njihove izgradnje i koji ne zadovoljavaju suvremene standarde gradnje. Konstruktivno stanje im je dodatno narušeno potresom čime je dovedeno u pitanje njihovo sigurno korištenje. Većina navedenih zgrada koje imaju određeni status zaštite kao kulturno dobro, zidane su konstrukcije i prema usvojenim europskim standardima imaju minimalnu razinu potresne otpornosti, čak i ako su obnovljene ili poboljšane u novije vrijeme, što znači da i dalje nisu pouzdane kod potresa većih i razornijih magnituda.

Dovođenje zgrada u prijašnje stanje podrazumijeva uspostavu stanja koje je prethodilo potresu na pogođenim područjima, unutar postojećih prostornih gabarita građevine, što se financira iz Fonda solidarnosti Europske unije.

Cjelovita obnova podrazumijeva sanaciju šteta od potresa, ojačanja konstrukcije, prilagodbu suvremenim uvjetima korištenja i sigurnosti (i očuvanje svojstava oštećenih zgrada ukoliko je primjenjivo), unutar postojećih prostornih gabarita građevine, što se financira iz Mehanizma za oporavak i otpornost.

Mjere zaštite po ovom Pozivu podrazumijevaju mjere sanacije štete od potresa, sprječavanja nastajanja daljnjih šteta na oštećenim zgradama, a radi osiguranja zdravlja i života ljudi i dugoročnog očuvanja svih vrijednosti postojećih dobara zbog čega se Ministarstvo obrane prijavilo na predmetni poziv te su mu odobrena bespovratna financijska sredstva za sljedeće operacije:

NAZIV OPERACIJE: Obnova potresom oštećene građevine br. 7 na Hrvatskom vojnom učilištu “Dr. Franjo Tuđman”, 1. faza – povratak u uporabljivo stanje

KORISNIK: Ministarstvo obrane Republike Hrvatske
RAZDOBLJE PROVEDBE OPERACIJE: 22. ožujak 2020. – 31. kolovoza 2023.  godine UKUPNA VRIJEDNOST OPERACIJE: 12.667.187,50 HRK od čega se iz Fonda solidarnosti Europske unije financira 6.340.625,00 HRK, a iz Mehanizma za oporavak i otpornost 6.326.562,50 HRK
IZNOS DODIJELJENIH BESPOVRATNIH SREDSTAVA:  12.667.187,50  HRK

NAZIV OPERACIJE: Obnova potresom oštećene građevine br. 26 na Hrvatskom vojnom učilištu “Dr. Franjo Tuđman”

KORISNIK: Ministarstvo obrane Republike Hrvatske
RAZDOBLJE PROVEDBE OPERACIJE: 22. ožujak 2020. – 31. prosinca 2023.  godine UKUPNA VRIJEDNOST OPERACIJE: 16.729.910,71 HRK od čega se iz Fonda solidarnosti Europske unije financira 7.046.149,65 HRK, a iz Mehanizma za oporavak i otpornost 9.683.761,06 HRK
IZNOS DODIJELJENIH BESPOVRATNIH SREDSTAVA:  16.729.910,71 HRK

NAZIV OPERACIJE: Obnova potresom oštećene građevine br. 35 na Hrvatskom vojnom učilištu “Dr. Franjo Tuđman”

KORISNIK: Ministarstvo obrane Republike Hrvatske
RAZDOBLJE PROVEDBE OPERACIJE: 22. ožujak 2020. – 31. prosinca 2023.  godine UKUPNA VRIJEDNOST OPERACIJE: 10.948.437,50 HRK od čega se iz Fonda solidarnosti Europske unije financira 5.707.500,00 HRK, a iz Mehanizma za oporavak i otpornost 5.240.937,50 HRK
IZNOS DODIJELJENIH BESPOVRATNIH SREDSTAVA:  10.948.437,50 HRK

NAZIV OPERACIJE: Obnova potresom oštećene građevine br. 59 na Hrvatskom vojnom učilištu “Dr. Franjo Tuđman”

KORISNIK: Ministarstvo obrane Republike Hrvatske
RAZDOBLJE PROVEDBE OPERACIJE: 22. ožujak 2020. – 31. prosinca 2023.  godine UKUPNA VRIJEDNOST OPERACIJE: 13.811.555,00 HRK od čega se iz Fonda solidarnosti Europske unije financira 5.889.750,05 HRK, a iz Mehanizma za oporavak i otpornost 7.921.804,95 HRK
IZNOS DODIJELJENIH BESPOVRATNIH SREDSTAVA:  13.811.555,00 HRK

NAZIV OPERACIJE: Obnova potresom oštećene građevine br. 62 na Hrvatskom vojnom učilištu “Dr. Franjo Tuđman”

KORISNIK: Ministarstvo obrane Republike Hrvatske
RAZDOBLJE PROVEDBE OPERACIJE: 22. ožujak 2020. – 17. lipnja 2022.  godine UKUPNA VRIJEDNOST OPERACIJE: 4.473.784,42 HRK od čega se iz Fonda solidarnosti Europske unije financira 4.416.596,92 HRK, a iz Državnog proračuna Republike Hrvatske 57.187,50 HRK
IZNOS DODIJELJENIH BESPOVRATNIH SREDSTAVA:  4.473.784,42 HRK

POZIV: Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u području prijevoza oštećenih u potresu na području Grada Zagreba te čišćenje područja pogođenih katastrofom  (TOPFD-Grad Zagreb)

Ovim Pozivom podupirat će se provedba mjera vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u području prijevoza oštećenih u potresu 22. ožujka 2020. godine na području Grada Zagreba te čišćenje područja pogođenih katastrofom. Potres je prouzročio velike štete na infrastrukturnim građevinama, koje se sastoje od osnovne infrastrukturne građevine i pripadajućih građevina namijenjenim za prijevoz, među kojima ima i starijih građevina, građenih prema propisima koji su vrijedili u vrijeme njihove izgradnje i koji ne zadovoljavaju suvremene standarde gradnje.

Slijedom nastalih oštećenja, brojni dijelovi građevina, vanjske ovojnice, žbuke, krovova, dimnjaka i crijepa pali su s građevina ili vise s istih građevina, čime predstavljaju rizik za daljnje oštećenja i ozljede, jednako kao i cjelokupne građevine koje su proglašene neuporabljivim za daljnje korištenje. Prethodno obnovi potrebno je ukloniti dijelove građevina, opreme i postrojenja uništenih i/ili oštećenih u potresu odgovarajućom mehanizacijom i strojevima/vozilima u cilju sprječavanja daljnje štete i osiguranja zdravlja i života ljudi, omogućavanja procjene nastale štete, normalnog funkcioniranja cjelokupnog gradskog sustava i odvijanja prometa te vraćanja u ispravno radno stanje građevina, opreme i postrojenja. Nužno je građevni i ostali otpad uzrokovan i nastao potresom na pravilan način ukloniti i prevesti na predviđena mjesta za odlaganja otpada te zbrinuti na ekološki prihvatljiv način

U cilju osiguranja potrebnih financijskih sredstava za čišćenje područja pogođenih katastrofom, Ministarstvo obrane se prijavilo na predmetni poziv te su mu odobrena bespovratna financijska sredstva za sljedeću operaciju:

NAZIV OPERACIJE: Čišćenje Grada Zagreba od strane pripadnika Hrvatske vojske odnosno MORH-a nakon potresa

KORISNIK: Ministarstvo obrane Republike Hrvatske
RAZDOBLJE PROVEDBE OPERACIJE: 22. ožujak 2020. – 22. ožujka 2022.  godine
UKUPNA VRIJEDNOST OPERACIJE: 249.289,23 HRK
IZNOS DODIJELJENIH BESPOVRATNIH SREDSTAVA: 249.289,23 HRK