Arhivska snimka MORH-a

OS RH angažirane na probijanju snježnih nanosa kod Slunja

Pripadnici Oružanih snaga RH sa inženjerijskim strojevima upućeni su danas 19. siječnja 2013. u poslijepodnevnim satima na područje grada Slunja, gdje će biti angažirani na pružanju potpore jedinicama lokalne uprave u otklanjanju posljedica vremenske nepogode, probijanju snježnih nanosa na seoskim putovima.

Angažirana su dva radna stroja (kombinirka i dozer) sa osposobljenim rukovateljima,  pripadnicima OS RH koji su na teren upućeni iz karlovačke vojarne “Kamensko”.

Aktivnosti OS RH na slunjskom području provode se temeljem suglasnosti ministra obrane Ante Kotromanovića, a sukladno zahtjevu i u koordinaciji sa Državnom upravom za zaštitu i spašavanje i jedinicama lokalne samouprave.