OS RH u Protupožarnoj sezoni 2009.

U Oružanim snagama Republike Hrvatske za provedbu zadaća Ministarstva obrane i Oružanih snaga Republike Hrvatske iz Programa aktivnosti Vlade RH u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2009. godini ustrojene su Protupožarne namjenski organizirane snage (PP NOS) OS RH sastavljene od dijelova Hrvatske kopnene vojske (HKoV), Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i protuzračne obrane (HRZ i PZO), Hrvatske ratne mornarice (HRM) i Bojne za specijalna djelovanja (BSD).

Zadaća navedenih snaga je pružanje pomoći i potpore vatrogasnim postrojbama RH u gašenju šumskih požara i požara otvorenog prostora iz zraka i sa zemlje. Prevoženje zrakom i morem, opskrbe gasitelja vodom, te potraga i spašavanje.

Plan uporabe Oružanih snaga RH integrira djelovanje OS RH u cilju pravovremenih i kvalitetnih priprema i učinkovitog djelovanja tijekom ljetne požarne sezone, te utvrđuje način postupanja snaga pri gašenju šumskih požara.

Sukladno smjernicama Vlade RH Protupožarna sezona 2009. počela je 15. svibnja. Oružane snage RH za PP sezonu u spremnosti su od 01. svibnja kada je, sukladno zapovijedi načelnika Glavnog stožera OS RH, ustrojeno Operativno vatrogasno zapovjedništvo (OVZ) Oružanih snaga Republike Hrvatske u vojarni „Knez Trpimir“ u Divuljama kojem su operativno podređene snage iz sve tri grane OS RH.

Za zapovjednika OVZ OS RH imenovan je general bojnik mr. sc. Mate Obradović.

Zapovjedništvo OVZ OS RH sa operativno podređenim snagama provodi slijedeće zadaće:

 • Protupožarno izviđanje otoka i priobalja RH sa zrakoplovima
 • Gašenje šumskih požara i požara otvorenog prostora:
  • gašenje požara zrakoplovima CL-415 i AT-802F/A, te helikopterima Mi-8/Mi 171 Sh,
  •   sudjelovanje pripadnika PP NOS iz sastava HKoV u gašenju prizemnih šumskih požara i požara     otvorenog prostora,
  • osiguranje požarišta pripadnicima PP NOS iz sastava HKoV.
 • Prevoženje snaga i sredstava i to:
  • prevoženje zrakom pripadnika Državnih interventnih postrojbi (DIP), javnih vatrogasnih postrojbi (JVP) i dobrovoljnih vatrogasnih društava (DVD) te pripadnika PP NOS iz sastava HKoV,
  • prevoženje morem MTS-a i pripadnika PP NOS iz sastava HKoV, DIP, JVP i DVD te PP snaga i sredstava lokalne uprave i samouprave,
  • prebacivanje s kopna na otoke teške građevinske mehanizacije civilnih struktura,
  • prevoženje stanovništva ugroženog požarom.
 •  Opskrbu vodom gasitelja i stanovništva:
  • opskrbu vodom pripadnika PP NOS iz sastava HKoV na požarištu, ako je to jedini mogući način popune,
  • opskrba vodom vatrogasnih postrojbi na požarištu, ako je to jedini mogući način popune,
  • opskrbu pitkom vodom stanovništva ugroženog požarom.
 •  Traganje i spašavanje
 •  Protupožarno uređenje vojnih objekata na lokacijama razmještaja;
 •  Održavati propisani stupanj pripravnosti PP NOS za angažiranje na zadaće gašenja šumskih požara i požara otvorenog prostora.

Razmještaj i baziranje ustrojenih PP snaga

Koordinacija

Vatrogasno operativno središte (VOS) Državne uprave za zaštitu i spašavanje (DUZS) u Divuljama, zahtjeve za angažiranjem ljudskih i materijalnih resursa PP NOS OS RH dostavlja u OVZ OS RH u Divuljama te nakon prosudbe pristiglih zahtjeva i raspoloživih snaga odlučuje o angažiranju PP snaga OS RH.

Najsigurniji način ograničenja veličine požara je ugasiti ga prije no što ima vremena raširiti se, odnosno napasti ga svim sredstvima i snagama – drugim riječima UDARI GA BRZO, SNAŽNO I ČESTO, a to je zadaća za koju su zrakoplovi i helikopteri sa svojom nedvojbenom brzinom, elastičnošću i sposobnošću nošenja tereta, idealno načinjeni.

U brdsko-planinskim i udaljenim područjima s ograničenim pristupom, zrakoplovi predstavljaju jedino sredstvo brzog reagiranja na izazov požara. Isto tako, kada se istovremeno pojavi više požara jedino zrakoplovi imaju dostatnu pokretljivost u boju s opasnošću.

Važno je znati da su zrakoplovi i helikopteri početno navalno oruđe. Njihova istinska vrijednost, poglavito zrakoplova je u sposobnosti da:

 

 • napadnu vatru brzo, prije nego što može povećati brzinu kretanja,
 • interveniraju na požar na mjestima koja su privremeno nedostupna zemaljskim gasiteljima, usporavajući širenje,
 • bacaju velike količine vode ili kemikalija na vatru u kratkom vremenskom razdoblju, i
 • prenose svoj napad brzo s mjesta na mjesto, s ciljem udara na tople točke, zaštite ljudstva i opreme i smirivanje točkastih požara,
 • učinkovitost gašenja u priobalnim područjima zbog brzog skupljanja i bacanja vode.