OS RH postavio pontonski most na rijeci Mrežnici

Inžinjerci OSRH postavili privremeni pontonski most u selu Belavići za potrebe civilnog prometa preko rijeke Mrežnice.

Zatim je na strelištu Jamadol održana prezentacija nedavno obnovljenog strelišta, te demonstracija simulacijskog gađanja.

Na kraju je izaslanstvo boravilo u domu HV-a Karlovac gdje su se upoznali s objektom koji će uskoro biti obnovljen u suradnji MORH-a i lokalne samouprave koji će ga potom i zajedno koristiti za razne društvene i sportske aktivnosti.

OS RH postavio pontonski most na rijeci Mrežnici (13.03.2009.)
Foto: MORH/ D. Kirin