Otvoreni poziv MRRFEU za poduzetnike

Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja – faza II u sklopu EU fondova

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije objavilo Otvoreni poziv za poduzetnike “Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja – faza II”  u sklopu operativnog programa Konkurentnost i Kohezija 2014. – 2020., a u okviru Europskog fonda za regionalni razvoj.

Nadležno tijelo za provođenje ovog Poziva je Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva, datum početka zaprimanja projektnih prijava je 31. siječnja 2020. godine u 11:00:00 sati, a rok za podnošenje projektnih prijava je 29. lipnja 2020. godine u 11:00:00 sati.

Ovim će se Pozivom sufinancirati razvoj novih proizvoda (dobara i usluga), tehnologija i poslovnih procesa kroz povećanje privatnih ulaganja u istraživanje i razvoj, te jačanje kapaciteta poduzeća za istraživanje, razvoj i inovacije, kroz poticanje njihove suradnje s partnerima uključujući suradnju s organizacijama za istraživanje i širenje znanja. Projekt mora rezultirati razvojem novih ili znatno poboljšanih proizvoda (dobro ili usluga) koje proizlaze iz istraživačko-razvojnih aktivnosti prijavitelja i partnera (ukoliko postoje partneri na projektu). Prihvatljive aktivnosti su aktivnosti istraživanja i razvoja (izuzev temeljnih istraživanja) koje uključuju vlastite aktivnosti istraživanja i razvoja, ugovorno istraživanje i kolaborativno istraživanje uz učinkovitu suradnju, te aktivnosti početnih ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu u cilju jačanja kapaciteta za istraživanje i razvoj.

Svrha ovog Poziva jest razvoj za tržište novih proizvoda (dobara i usluga) unutar jedne ili više odabranih IRI tema u sklopu Pozivom identificiranih prioritetnih tematskih i pod tematskih područja S3, putem jačanja kapaciteta poduzeća za istraživanje, razvoj i inovacije te poticanja suradnje između poduzetnika i institucija za istraživanje i razvoj.

Temeljem ovog Poziva dodjeljivat će se državne potpore poduzetnicima koji provode projekte istraživanja i razvoja s ciljem razvoja novih proizvoda, usluga, tehnologija i poboljšanja poslovnih procesa, koji ulažu u vlastite istraživačko-razvojne kapacitete ili jačaju suradnju sa znanstveno-istraživačkim institucijama kroz:

a) potpore za projekte istraživanja i razvoja temeljem članka 25. Uredbe 651/2014 i Uredbe 2017/1084;
b) regionalne potpore za ulaganje temeljem članka 14. Uredbe 651/2014 i Uredbe 2017/1084.

Ukupna bespovratna sredstava su 770.000.000,00 kn, minimalni iznos bespovratnih sredstava jest 1.000.000,00 kn, a maksimalni iznos bespovratnih sredstava jest 30.000.000,00 kn.

Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog Poziva su Mikro poduzetnici, Mali poduzetnici, Srednji poduzetnici i Veliki poduzetnici.

Područja su Velika poduzeća, Malo i srednje poduzetništvo, Istraživanje, tehnološki razvoj i inovacije.

Sve dodatne informacije dostupne su na mrežnim stranicama Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta (www.mingo.hr), Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU (razvoj.gov.hr) i središnje mrežne stranice za EU fondove u RH (efondovi.mrrfeu.hr)