Požar iznad Jesenica (Orij) kod mjesta Dugi Rat

Požar iznad Jesenica (Orij) kod mjesta Dugi Rat u Splitsko-dalmatinskoj županiji gasila su dva helikoptera Mi-8 MTV-1, dva Canadaira CL-415, i jedan Air-tractor AT-802 A (Fire boss), temeljem zahtjeva Vatrogasnog operativnog središta DUZS (Divulje) zaprimljenog u 11.08 sati.
Požar je lokaliziran u 13.00 sati, a izgorjelo je 35 hektara niskog raslinja i trave

Požar iznad Jesenica kod mjesta Dugi RatPožar iznad Jesenica kod mjesta Dugi RatPožar iznad Jesenica kod mjesta Dugi RatPožar iznad Jesenica kod mjesta Dugi RatPožar iznad Jesenica kod mjesta Dugi RatPožar iznad Jesenica kod mjesta Dugi RatPožar iznad Jesenica kod mjesta Dugi RatPožar iznad Jesenica kod mjesta Dugi RatPožar iznad Jesenica kod mjesta Dugi Rat