Požar kod Dračevice – otok Brač

Požar koji se aktivirao kod mjesta Dračevica i Pustinje Blaca na otoku Braču od 11:20 sati gasi jedan avion AT-802 Air Tractor i dva helikoptera PP NOS OS RH.

Nedjelja 17. srpnja 2011. četvrti je dan gašenja požara na otoku Braču. Zahtjevom Vatrogasnog operativnog središta DUZS u Divuljama zatražena je pomoć zračnih snaga u gašenju požara koji se zbog djelovanja vjetra aktivirao kod mjesta Dračevica. Avion AT-802 Air Tractor i helikopter koji su poletjeli iz Divulja gasili su požar od 11:20 do 14:10 sati. Od 17:27 do 20:20 sati angažiran je još jedan helikopter za pomoć na gašenju požara – Pustinja Blaca. Svojim djelovanjem zračne snage su na ovim lokacijama pomogle zemaljskim snagama na lokaliziranju požarišta. Na sanaciji i osiguravanju područja koje je bilo zahvaćeno vatrom ostale su zemaljske snage. Vatrena stihija u ova četiri dana poharala je 4 000 hektara šume, makije i niskog raslinja, ali i maslinika i vinograda. Katastrofa većih razmjera spriječena je u najvećoj mjeri neumornim cjelodnevnim djelovanjima zračnih snaga.