Požar kod Šestanovca – Grabovac

Temeljem zahtjeva operativnog središta DUZS (Divulje) dva Canadaira CL-415 i dva helikoptera Mi-8 MTV-1 angažirana su na gašenju požara u Splitsko – dalmatinskoj županiji kod Šestanovca, na lokaciji Grabovac, u vremenu od 17.50 do 19.35 sati.

Canadairi su odradili ukupno 11 bacanja vode po opožarenoj površini, dok su helikopteri vješto grabili vodu u kanjonu rijeke Cetine i ostvarili ukupno 9 bacanja vode. Zračne snage napustile su požarište oko 19 sati kada je požar i lokaliziran. Izgorjelo je 20 hektara šume i niskog raslinja.