Požar kod Lišana Ostrovičkih

Požar kod Lišana Ostrovičkih u Zadarskoj županiji gasila su dva aviona CL-415 Canadair PP NOS OS RH.

Prilikom povratka sa požarišta kod Žrnovnice, pilot aviona dojavio je o uočenom požaru koji se zbog vjetra sve više širio kod Lišana Ostrovičkih i na lokaciji Brgud – Banići. Informacija je odmah javljena u Vatrogasno operativno središte koji su odmah zatražili djelovanje istog te angažiranje još jednog aviona iz zb Zemunik. Vatrom je bilo zahvaćeno dva hektara niske hrastove šume, ali je zbog pravovremenog djelovanja zračnih snaga vodenim bombama na opožareno područje spriječeno daljnje širenje vatre te je požar lokaliziran.