Požar kod Metkovića – Dobranje

Požar na lokaciji Dobranje u općini Zažablje kod Metkovića gasila su dva Canadaira CL-415, temeljem zahtjeva Vatrogasnog operativnog središta DUZS (Divulje) zaprimljenog u 15.33 sata.

U vremenu od 16.35 do 17.25 sati Canadairi su izbacili ukupno 66 tona vode po opožarenoj površini. Po završetku angažmana zračnih snaga požar je stavljen pod nadzor, lokaliziran je u 18.00 sati, a ugašen u 20.15 sati. Izgorjelo je oko 2 hektra šume i niskog raslinja.