Požar kod mjesta Bilice u blizini Prokljanskog jezera

U 14.02 zaprimljen je Zahtjev Vatrogasnog operativnog središta DUZS (Divulje) za angažman dva Canadaira  na gašenju požara u Šibensko – kninskoj županiji kod mjesta Bilice.

Požarom je zahvaćena borova šuma, a Canadairi CL-415 su angažirani od 14.21 do 15.34 kad su preusmjereni na lokaciju  Nevest – Cera – Unešić gdje se razvio novi požar.