Požar kod mjesta Kašića u blizini Novigrada

Požar miniranog područja kod mjesta Kašić u Zadarskoj županiji gasila su dva Canadaira CL-415, temeljem zahtjeva Vatrogasnog operativnog središta DUZS (Divulje) zaprimljenog u 18.29 sati.

Minirano područje nisu u mogućnosti gasiti zemaljske snage, stoga zadaću gašenja odradile su zračne snage u vremenu od 18.50 do 19.30 sati nakon čega je požar lokaliziran. Po opožarenoj površini  od jednog hektra visokog i niskog raslinja, Canadairi su izbacili ukupno 114 tona vode u 19 bacanja. Požar je lokaliziran u 20.00 sati, a potpuno ugašen u 21.45 sati.
Opožarena površina nalazi se u blizini područja koje je gorilo 17. kolovoza kada su također angažirane zračne snage PP NOS OS RH.