Požar kod mjesta Ražanac

Požar u Zadarskoj županiji  kod mjesta Ražanac na lokaciji Matak brig gasila su dva Canadaira CL-415, temeljem zahtjeva Vatrogasnog operativnog središta DUZS (Divulje) zaprimljenog u 13.54 sata.

Zračne snage na gašenju požara zadržale su se oko 50 minuti, a po odlasku  Canadaira požar je lokaliziran u 14.43 sata.  Opožarena površina zahvatila je jedan hektar borove šume, nešto maslina te visoko i nisko raslinje.