Požar kod mjesta Sevid – Modrićki gaj

Dva Canadaira CL-415 angažirana su na gašenju požara kod mjesta Sevid – Modrića gaj u Splitsko-dalmatinskoj županiji, temeljem zahtjeva Vatrogasnog operativnog središta DUZS (Divulje) zaprimljenog u 12.45 sati.

Canadairi su na požarištu proveli svega 10 minuti i izvršili 5 bacanja vode po opožarenoj površini šume i raznog raslinja.  Požar je ugašen u 14.00 sati, a opožareno  je 0,3 hektra.