Požar kod mjesta Srinjine

Požar na lokaciji Vilar kod mjesta Srinjine  gasila dva helikoptera Mi-8 MTV-1 i dva Canadaira CL-415, temeljem zahtjeva Vatrogasnog operativnog središta DUZS (Zagreb) zaprimljenog u ranim jutarnjim satima.

Zračne snage angažirane su u vremenu od 06.37 do 09.21 sat nakon čega su opozvane. Nešto poslije 11.00 sati bura je opet rasplamsala požar na nepristupačnom terenu te je  Vatrogasno operativno središte DUZS (Zagreb) zatražilo je pomoć zračnih snaga PP NOS OS RH.
Angažirana su dva Canadaira u vremenu od 11.43 do 13.40 sati kada je i požar lokaliziran.
Opožareno je 19,5  hektara šume, makije i niskog raslinja, a požar je potpuno ugašen na dan 09. listopada u 15,00 sati.