Požar kod Primoštena

Četiri Canadaira CL-415 angažirana su na gašenju požara kod Primoštena u vremenu od 13.21 do15.13 sati.

Temeljem zahtjeva Vatrogasnog operativnog središta DUZS (Divulje) zaprimljenog u 13.06 sati, tri Canadaira upućena su na požar koji je zahvatio travu, visoko i nisko raslinje. U trenutku kad se požar opasno počeo približavati kućama u pomoć je stigao i četvrti Canadair.  Usprkos jakome jugu zračne snage u kratkom vremenu požar su stavile pod nadzor i vratile se u 93. ZB Zemunik. Požar je lokaliziran u 16.35 sati, a izgorjelo je 20 hektara trave, niskog i visokog raslinja, nešto  maslina, vinograda i šume.