Požar kod Prokljana

Na gašenje požara kod Prokljana angažiran je jedan Canadair u vremenu od 15:39 do 16:00 sati.