Požar kod Rastovače – Zaton

U Šibensko-kninskoj županiji kod mjesta Rastovača – Zaton na gašenju požara angažirana su ,u vremenu od 15:20 do 16:59,  dva Canadaira PP NOS OS RH. Požar je lokaliziran, a opožareno je (nepristupačan teren) 2,50 ha borove šume, makije i niskog raslinja.