Požar kod Vodica

Temeljem zahtjeva Vatrogasnog operativnog središta DUZS (Divulje) dva Canadaira CL-415 angažirana su na gašenju požara u Šibensko-kninskoj županiji kod Vodica.

Canaderi su izvršili ukupno 9 bacanja u vremenu od 16.00 do 16.30 sati. Opožarena je borova i hrastova šuma na površini od 2 hektra. Požar je  ugašen u  18.15 sati.