Požar kod zaseoka Kesići – Trolokve

Dva helikoptera Mi-8 MTV-1 angažirana su na gašenju požarišta u Splitsko-dalmatinskoj županiji kod zaseoka Kesići – Trolokve u vremenu od 15.30 do 18.05 sati.
Helikopteri su izbacili ukupno 54 tone vode po opožarenoj površini niskog raslinja i trave.