Požar na Dinari kod Knina

Temeljem zahtjeva Vatrogasnog operativnog središta (VOS) DUZS – Divulje za angažman zračnih snaga na gašenju požara kod Knina na Dinari (Badanj) angažirana su tri Canadaira CL-415 i dva Air-tractora u vremenu od 13.15 sati.

Požar u kojem je izgorilo oko 30 hektara niskog raslinja i borove šume lokalizirane je u 16.25 sati. Svi angažirani Canadairi i jedan Air – tractor  AT-802 A (evidencijske oznake 896) vratili su se u 93. ZB Zemunik  do 16.59 sati. Drugi  Air – tractor  AT-802 A (evidencijske oznake 893) sletio je u Karinsko more.