Požar na Kozjaku

Temeljem zahtjeva VOS DUZS (Divulje) na gašenju požara  Kozjak – Korušce angažirana su dva helikoptera Mi-8 MTV-1 u vremenu od 19.51 do 20.50. Požar je zahvatio nisko raslinje i šumu.