Požar na Kozjaku u blizini Sv. Jure

Požarište u blizini Svetog Jure aktivno je i jutros te je temeljem Zahtjeva Vatrogasnog operativnog središta DUZS (Divulje) angažiran jedan helikopter Mi-8 MTV-1 za gašenje i  prevoženje vatrogasnih „krušaka“ na ruti Firule – požarište u vremenu od 10.12 do 12.06 sati.