Požar na lokaciji Brgud – Banići

Jedan avion CL-415 Canadair PP NOS OS RH angažiran je za gašenje požara na lokaciji Brgud – Banići, pet kilometara od Lišana Ostrovičkih u Zadarskoj županiji.

Za gašenje požara koji je uočio pilot aviona pri povratku sa požarišta kod Žrnovnice na lokaciji Brgud – Banići, iz Vatrogasnog operativnog središta DUZS (Zagreb) odmah je zatraženo preusmjeravanje jednog aviona koji se vraćao u zb Zemunik sa požarišta kod Žrnovnice. Zbog jakog vjetra požar koji je zahvatio jedan hektar niske hrastove šume brzo se širio. Brzom intervencijom i djelovanjem aviona vodenim bombama na opožareno područje požar je stavljen pod kontrolu.