Požar na lokaciji Žrnovnica – Tugare – Vilar

Jedan avion CL-415 Canadair i dva helikoptera Mi-8 MTV1 PP NOS OS RH angažirani su na gašenju požara koji je buknuo na lokaciji Žrnovnica – Tugare – Vilar u Splitsko-dalmatinskoj županiji

 Za gašenje požara kod Tugara zatraženo je iz Vatrogasnog operativnog središta DUZS (Zagreb) angažiranje zračnih snaga. Vatrom je bilo zahvaćeno 150 hektara šume i niskog raslinja te se požar sve više širio zbog jakog vjetra i nepristupačnog terena. Avion CL-415 Canadair je poletio iz zrakoplovne baze Zemunik u 17:11 sati, a helikopteri iz zb Divulje u 17:30 sati.

Zračne snage su djelovale vodenim bombama na opožareno područje sve do vidnog dijela dana. Požar je stavljen pod kontrolu.

Požar na lokaciji Žrnovnica - Tugare - VilarPožar na lokaciji Žrnovnica - Tugare - VilarPožar na lokaciji Žrnovnica - Tugare - VilarPožar na lokaciji Žrnovnica - Tugare - VilarPožar na lokaciji Žrnovnica - Tugare - VilarPožar na lokaciji Žrnovnica - Tugare - VilarPožar na lokaciji Žrnovnica - Tugare - VilarPožar na lokaciji Žrnovnica - Tugare - VilarPožar na lokaciji Žrnovnica - Tugare - VilarPožar na lokaciji Žrnovnica - Tugare - Vilar